Zilhicce’nin yedinci günü: Öncekilerin ve Sonrakilerin ilmini yaran Hz. İmam Bâkır’ın (O'na selâm olsun) şahadeti hatırası

İslam ümmeti Zilhicce ayının yedinci gününü idrak ediyor. Bu günde Pâk Nübuvvet Hanedânı Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) hanedânından olan On İki Pâk İmam’dan yedincisi Hz. İmam Muhammed Bâkır (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şehîd olmuştur. Hz. İmam Muhammed Bâkır’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) dönemi diyaloglar ve münazaralar ile tanınmıştır. Çünkü Ümeyyeoğulları bidatlerin ve sapkın akımların önünü açmıştı. Bu yüzden de Hz.İmam Bâkır (O'na selâm olsun) var gücüyle bu sapkın akımlara mensup kimselere nasihatlarde bulunmak, düşüncelerini düzeltmek ve onları doğru yola eriştirmek için karşılarında durup var gücüyle çaba sarf etmiştir.

Mubarek ismi: Muhammed.

Künyesi: Ebu Cafer.

Müşerref lakapları: Bâkır (yaran, genişleten, açan), Şâkir (Şükreden), Hadî (rehberlik eden, doğru yola eriştiren). En meşhurları Bâkır’dır. Kendisine Hz. Resûlullah (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) tarafından verilmiştir. Sefîne’nin Cabir b. Abdullah’tan naklettiği rivayette şöyle geçmiştir: “Huseyn’den (O'na selâm olsun) bir evladım ile buluşuncaya kadar (hayatta) kalacak gibisin. Ona “Muhammed” derler. Din ilmini yardıkça yarar (genişlettikçe genişletir). Onunla buluştuğun zaman benden selam söyle.” Şeyh Sadûk Amr b. Şimr’dan şöyle rivayet etmiştir: “Cabir b. Zeyd el-Cûfî’ye şöyle sordum: “Bâkır’a neden Bâkır dendi?” Dedi ki: “Çünkü ilmi yardıkça yarar” (Yani onu açtıkça açar ve apaçık bir şekilde gösterir.)

Hz. İmam Seccâd’ın oğlu Hz. İmam Bâkır’a (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) şöyle dediği rivayet olunmuştur: “Oğlum seni benden sonra halifem yaptım. Senin ile benim aramda bunu iddia eden başka birisi yoktur ki Allah-u Teâlâ onun boynuna ateşten bir taç geçirmesin.” Hz. Resûlullah’tan (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: “Huseyn Dünyadan ayrıldığında işi gerçekleştirecek olan O’nun oğlu Huseyn’dir. İmam ve Hüccet O’dur. Allah Ali’nin sulbünden ismi benim ismim, ilmi benim ilmim ve hikmeti benim hikmetim olan bir oğlunu çıkaracaktır. O insanlar arasında bana en çok benzeyendir ve Babası’ndan sonra İmam ve Hüccet O’dur.”

Şahadeti hakkında:

“Fusûl-ul Mühimme”de İbn-i Sabbâğ’dan Hz. İmam Bâkır’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Abdulmelik oğlu Hişâm’ın döneminde zehirlenerek şehîd olduğu geçmiştir. Kaynaklar Hz. İmam Bâkır’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) zehirletilmesinin arkasında Abdulmelik oğlu Hişam’ın olduğuna işaret etmektedir. Hz. İmam Sâdık (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şöyle buyurmuştur: “Babam (O'na selâm olsun) bir gün bana hastalığında şöyle dedi: “Oğulcuğum, Kureyş’ten insanlar getir ki onlara şahitlik ettireyim.” Ben de onlardan (birilerini) içeri aldım. Bunun üzerine: “Ey Cafer, öldüğüm zaman guslümü yap, eni kefenlendir ve kabrimi dört parmak kadar yükseltip üzerine su serp.”

Onlar çıktıktan sonra: “Babacığım eğer bunu emretseydin yapardım, neden şahitlik ettirmek için bir topluluğu içeri aldın?” dedim. “Oğulcuğum, seninle çekişilmesin (çekişmeye giren olmasın) istedim” dedi. Bir rivayette de (O'na selâm olsun) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Oğulcuğum; Huseyn oğlu Ali’nin (O'na selâm olsun) bana duvarlar arasından “ey Muhammed gel, çabuk ol” diye seslendiğini duymadın mı?” Aynı şekilde “Basâir-ul Deracât” isimli kaynakta Hz. İmam Sâdık’tan (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Hz. İmam Bâkır’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ruhunu teslim ettiği gecede ona geldiği, onu münacat ederken bulduğu, O’nun (Allah'ın selâmı üzerine olsun) da (oğluna) biraz beklemesini işaret ettiği, münacat etmeyi bitirince geldiği zaman da Hz.İmam Sâdık’a (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Oğulcuğum benim bu gecede canım alınacaktr. Bu gece Hz. Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) canının alındığı gecedir.”

Doğduğun günde, şehîd olduğun günde ve yeniden diriltileceğin günde Sana Selâm olsun ey Bâkır-ul İlm Efendimiz!
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: