Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O'na selâm olsun) hizmetkârları Hz. İmam Bâkır’ın (O'na selâm olsun) şahadeti hatırasını andı (Foto Haber)

Matem alayından bir kare
Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi yıl boyunca Ehlibeyt’in (Allah'ın selâmı hepsine olsun) yaşadıkları musibetleri ve onlara yapılan zulümleri anma faaliyetleri çerçevesinde; “Bâkır-ul Ulûm/İlimleri yaran,açan ve genişleten” Hz. İmam Muhammed b. Ali b. Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) şahadeti hatırası özel programını başlatmıştı.

Nübuvvet Hânedânı Ehlibeyt’in (Allah'ın selâmı hepsine olsun), Onlar’ın izinden gidenlerin ve aşıklarının yüreklerini dağlayan hüzün dolu facianın hatırasında Mukaddes Türbe’nin karalara bürünmesi, özel matem meclisleri, Sahn-ı Şerîf’in (ana avlunun) muhtelif noktalarına matem tabelaları asılması, taziye ziyareti için Mukaddes Kerbelâ içinden ve dışından gelecek matem alaylarının hazırlığı, Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi mensupları özel matem meclisi gibi çok sayıda etkinliğin parçası olduğu programın önemli bir durağını da Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi hizmetkârlarının düzenlediği geleneksel taziye töreni oluşturuyor.

Bu törende Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi mensupları bir matem alayı kurup Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O'na selâm olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın ana avlusunda Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) pâk ruhuna taziyelerini sunuyor. Ardından matem şiir ve sloganları eşliğinde Beynel-Haremeyn-i Şerîfeyn Meydanı’ndan geçerek Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’na giriş yapıyor ve Mukaddes Hz. Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbeleri ile yanyana durarak matem töreni düzenliyor. Mukaddes Türbe mensuplarının yanı sıra Hz. İmam Huseyn’in ve Kardeşi Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) ziyaretine ziyaretçilerin de katıldığı törende okunan şiir ve mersiyelerle yaşanan facia anılıyor.

Hz. İmam Muhammed Bâkır (Allah'ın selâmı üzerine olsun) H.114 yılında 7 Zilhicce gününde dönemin Emevî “Halîfe”si Hişam b. Abdulmelik’in onu zehirletmesi sebebiyle 57 yaşında şehîd olmuştur. Medîne-i Münevvere’de Mescid-i Nebevî’nin karşısında yer alan Bakî Kabristanlığı’nda defnedilmiştir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: