Hz. İmam Huseyn ve Kardeşi Hz.Ebulfazl Abbas’a, Amcaoğulları Hz. Müslim b. Akîl’in (Hepsine selâm olsun) şahadeti hatırasında taziye sunmak isteyen ziyaretçiler Kerbelâ’ya akın etti

Hz. İmam Huseyn’in (AS) Zarîhi
Bu yıl Arefe gününden bir gün önce, yani 8 Zilhicce 1437 (10 Eylül 2016) Cumartesi günü; Mukaddes Hz. Huseyn ve Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Türbesi ziyaretçi akınına sahne oldu. Hz. İmam Huseyn’in elçisi Hz. Müslim b. Akîl’in (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) şahadeti hatırası münasebetiyle Hz. İmam Huseyn ve Kardeşi Hz.Ebulfazl Abbas’a (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) taziye sunmak isteyen ziyaretçiler Mukaddes Kerbelâ’ya akın etti. Zira H. 60 senesinde o dönemin küstah zorbaları; Zilhicce’nin dokuzuncu gününde bu utanç verici cinayeti işleyerek Pâk Nübuvvet Hânedânı’na karşı işledikleri cinayetlere bir yenisini daha eklemiştir.Hz.Müslim b. Akîl’in Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) devriminde önemli bir rolü vardır. Haşimî soyuna mensup asil ve yiğit bir savaşçıdır. Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) amcasının oğludur ve Kûfe’ye gönderdiği elçisidir. Kûfeliler Hz. İmam Huseyn’e (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Kûfe’ye çağırıp kendilerini Emevî zulmündenden, şiddetlerinden ve din ile alay edişlerinden kurtarması için sürekli mektup yazıp durduktan sonra Hz. Müslim b. Akîl’i (O'na selâm olsun) samimiyetlerini açığa çıkarmak için elçi olarak gönderdi. Eğer samimi iseler onlardan biat alacaktı ve sonrasında da Hz. İmam Huseyn (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) onlara gelecekti.  1. 60 senesinde Zilhicce’nin 9. Gününde Hz. İmam Huseyn (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) kervanı Mekke’den yola çıktıktan bir gün sonra Hz. Müslim b. Akîl (O'na selâm olsun) şehid oldu. Yezid’in Kufe’ye atadığı İbn-i Ziyad denen melunun onun gibi melun askerlerine karşı destansı bir direnişin ardından haince pusuya düşürüldü ve Kufe sarayına götürüldü. Ardından Rabbi’ni (Azze ve Celle) anarken Bukeyr b. Himran el-Ahmerî tarafından öldürüldü ve cesedi Kufe sarayının tepesinden aşağı atıldı. Daha sonra da Hz. Müslim b. Akîl’in (O'na selâm olsun) ve Hz. İmam Ali’nin (Allah'ın selâmı üzerine olsun) dostlarından olan Hani b. Urve’nin (Allah O'ndan razı olsun) katledilmiş bedenleri Kufe sokaklarında sürüklendi. Bu yürek burkan acımasız manzaranın sergilenmesinin ardından Kûfe Mescidi’nin yakınına defnedildiler.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: