Arefe gecesi ve Arefe günü amellerini tanıyalım

Allah-u Teâlâ Müslümanlara faziletleri ve şanı anlatılamayacak kadar büyük ve özel günler ve geceler bağışlamış; bu geceleri de kullarının tevbe edip O’na dönmeleri, istiğfar etmeleri için fırsatlar ve onları hak yola geri döndürecek duraklar kılmıştır. Bu gün ve gecelerden biri de hatırasını idrak ettiğimiz Arefe günü ve gecesidir.

Arefe Gecesi:

Mubarek bir gecedir. “Ya Kâdiyel Hâcat/Ey İhtiyaçları ortadan kaldıran” münacatının okunacağı gecedir. O gecede Allah-u Teâlâ’nın izni ve lütfu ile tövbe kabul olunur ve duaya icabet edilir. Bu gecede Allah-u Teâlâ’ya itaat ederek amel eden kimseye yüz yetmiş yıl amel etmiş gibi ecir vardır.

  • 1- İmam Sâdık’tan (Allah'ın selâmı üzerine olsun) rivayet olunan ve şöyle başlayan dua:

“اللهمّ يا شاهد كلّ نجوى، وموضع كلّ شكوى، وعالم كلّ خفية، ومنتهى كلّ حاجة...”

“Allahumme ya Şâhide kulli Necvâ, ve mevzia kulli şekvâ, ve âlime kulli hafiyye, ve munteha kulli hâce....”

  • 2- Cuma gecesinde okunması da müstehap olan ve şöyle başlayan dua:

“اللهمّ يا شاهد كلّ نجوى، وموضع كلّ شكوى، وعالم كلّ خفية، ومنتهى كلّ حاجة...”

“Allahumme men teheyye’e ve eadde vesteadda livefâdetin ila mahlûkin recâe rifdihi...”

  • 3- Şehitlerin Efendisi Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ziyareti.

Arefe Günü

Bu günde Allah-u Teâlâ kullarını itaatine ve ibadetine çağırmış, ihsan ve cömertlik sofralarını onlara açmıştır. Bu günün çok sayıda ameli vardır. Bunlardan bazılarını zikredeceğiz:
1- Gusül

2- “El-Mezâr” kitabında ispatlanmış olan Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın salât-u selâmları üzerine olsun) özel ziyareti

3- İkindinin farzından sonra gökyüzünün altında iki rekat namaz kılmak. Bu namazda kul Allah-u Teâlâ’ya karşı işlediği günahlarını ikrar etsin. Sonra da Arefe günü özel mirasından olan dualara başlasın. Bunların en önemlileri şunlardır:

Hz. İmam Huseyn Efendimiz’in (Allah'ın salât-u selâmları üzerine olsun) Arefe günü özel duası. Şöyle başlamaktadır:

“الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع، ولا لعطائه مانع، ولا كصُنعه صُنعُ صانع...”

“Elhamdulillahillezî leyse likadâihi dafî’, vela liatâihi mani’, velâ kesun’ihi sun’i sâni’...”

Secde Edenlerin Efendisi Hz. İmam Zeynelabidin Ali b. Huseyn (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Efendimizin Arefe günü özel duasıdır. Mubarek Sahife-i Seccadiye’de de zikredilmiştir. Başı şöyledir:
“الحمد لله ربّ العالمين، اللهمّ لك الحمدُ بديعَ السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام...”

“Elhamdulillahi Rabbil Âlemîn, Allahumme lekel hamdu bedî’ussemavâti vel’ard, zel Celâl-i vel İkrâm...”

Aşarât Duası. Metafîh-ul Cinân’da nakledilmiştir. Bu duayı özellikle de Arefe günü sonunda doğru okumaktan yüz çevrilmemesi tavsiye edilmektedir.

  • 4- Öğle namazı vaktinden önce gusül edilmesi. Kişi öğle ve ikindi namazlarını kılarken rekat ve secdelerini güzelce yapsın. Namazlarını bitirince iki rekatlik bir namaz kılsın. Bunun ilk rekatinde Fatiha Sûresini ve İhlas Suresini, ikinci rekatte de Fatiha Sûresini ve Kafirûn Sûresini okusun. Sonra dört rekat daha kılsın. Bu namazının her bir rekatında bir defa Fatiha Sûresini ve elli defa İhlas Sûresini okusun. Bu namaz, rivayetlerde Müminlerin Emîri Hz. İmam Ali b. Ebi Talib’in (Allah'ın salât ve selâmı üzerlerine olsun) Cuma günü yaptığı ameller arasında aktarılan namazdır.
  • 5- Arefe Günü oruç tutmak. Ancak bu kişiyi dua etmekten zayıf düşürmemelidir.

Bunun dışında ameller ve dualar da vardır. Bunların bazısı Hz. İmam Seccâd’dan (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ve bazısı da Hz. İmam Sâdık’tan (Allah'ın selâmı üzerine olsun) rivayet olunmuştur. Allame Meclisî bunları Bihâr-ul Envâr’ın 98. cildinin 228 – 270 sayfalarında zikretmiştir.

Allah-u Teâlâ müminleri ve mümineleri mubarek duruşa erişebilmeye ve Allah-u Teâlâ’ya itaat edip huzurunda dua edebilmeye muvaffak etsin. Şüphesiz O Rauf’tur, Rahîm’dir. Dualarınızda bizleri de unutmayınız.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: