Seyyid Sâfî’den yetim annelerine: “Hiç kuşku yok ki terbiye verirken yorulmanın sonucu güzel olur. Sizler de bunu çocuklarınızı; toplumun öncüleri ve önemli mevkilerindeki insanlar olarak gördüğünüzde göreceksiniz”

Buluşmadan bir kare
“Çocuklarınızı yetiştirirken sorumluluğun (altından kalkabilecek) seviyede olmalısınız. Çünkü hayatınızda mücadele ve gayret sarf etmeye dair çok büyük örnekler var. Bunların en başında da Hz. Zehrâ (Allah'ın selâmı üzerine olsun) geliyor. Ondan (tarih sıralaması açısından) önce de Hz. Peygamber’in (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) eşi Hz. Hatice (Allah'ın selâmı üzerine olsun) var. Sonra da Hz. Zeyneb (Allah'ın selâmı üzerine olsun) geliyor. Ehlibeyt’in (Allah'ın selâmı hepsine olsun) bu ışıl ışıl parlayan (yıldızları) çok sayıda meşakkate ve esirliğe tahammül ettiler. Ancak hepsine rağmen ilkelerinde ısrarcı kaldılar…”

Bu sözler Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Şerî Mütevellîsi Seyyid Ahmed Sâfî’nin (İzzeti daim olsun) yetimlere bakmaya yönelik bir hayır kurumu olan Hz. İmam Seccâd (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Kurumu’na kayıtlı şehit aileleri ve yetimleri ile bir araya geldiği konuşmasından.

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Mukaddes Türbe Şerî Mütevellîsi şunları söyledi: “İnsan bu dünyada birçok ibtîlâ (sınav) ile sınanır. Bunlardan bir kısmı da sevdiklerini kaybetmektir. Hiç kuşku yok ki hepimiz bu dünyada misafiriz. Onlar (yitirdiklerimiz) önce gidenlerdir, biz de onları takip edecek olanlarız. İnsana ne kadar güç verilirse verilsin bu kanundan çıkması da mümkün değildir. Bu başınıza gelen ibtîlaya karşın sorumluluğun (altından kalkabilecek) seviyede olmalısınız. Sizler de – inşa’Allah-u Teâlâ- öylesiniz. İnsan en başta işini Allah-u Teâlâ’ya teslim etmeli ve O’na çokça şükretmelidir. Çünkü Allah-u Teâlâ ancak kullarının maslahatına olanı seçer. Muhterem annenin oğullarına ve kızlarına şefkati; insanın hayatı boyunca yapabileceği en faziletli (en üstün) amellerdendir. Çünkü yetimin kefaleti (işlerini üstlenmek) Allah-u Teâlâ’ya yaklaşmanın en faziletli (yollarındandır). Hz. Resûlullah’ta (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) da bunun için bizde güzel bir örnek vardır. Çünkü yetimlerin en başında O (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) gelir.”

“Muhterem anneleri evlatlarını yetiştirmek için daha fazla emek sarf etmeye teşvik ediyorum. Kadın terbiye verirken zorluk görebilir. Dedikleri gibi: “Amellerin en üstünü en çetin olanıdır.” Hiç kuşku yok ki terbiye vermek için (emek harcanırken yaşanan) yorgunluğun gelecek günlerde güzel etkileri olacaktır. Bu terbiyenin etkisini o evlatları memleketin öncüleri ve önemli mevkilerinde gördüğünüzde göreceksiniz. Bunların hepsi sizin bakımınız ve terbiyenize borçlu (olacaktır). Çoğunluğun maddî durumdan muzdarip olduğu doğrudur. İster bununla (yetim kalmışlık) ile sınanmış olsun ister sınanmamış olsun çok sayıda aile fakirlik ile sınanıyor. Fakirlik de ayıp değildir. Bu durum – Allah’a sığınırız - sizi sorumluluktan sıyrılmaya, sızlanıp durmaya ve bıkıp usanmaya sevk etmesin.”

“Faziletli bacılarımızın evlatlarına bu iyi terbiyeyi vermesi için var güçleri ile emek sarf edeceğine dair umudumuz büyük. Sizin seçiminiz ve bu saygın kurumun bu mevkîi seçimi; tevfik (ilahi başarı) verilmiş bir seçimdir. Çünkü burada Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O'na selâm olsun) yakınında olacaksınız. Çünkü çocuk gözünü açtığında Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O'na selâm olsun) yakınında olacak. Bu manzara onun hayallerinden asla ayrılmayacak. Sürekli özleyecek ve bu yola göre amel edecek. Babalarını yitiren oğullarımıza ve kızlarımıza da söylüyoruz. Onlar da –inşa’Allah-u Teâlâ – sorumluluğun (altından kalkacak) seviyede olmalıdır. Evlat da bu sorumluluğun altından kalkacak seviyede olmalı ve babasına “Gözün aydınlanmış olarak yat, sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğim demelidir.”

“Anneler evlatlarının eğitim alması konusunda son derece özen göstermelidir. Evlatların okulu terk etmesine asla razı olmayız. Şartlar ne olursa olsun; bacılarım evlatlarınızı okula yollamaya özen gösteriniz. Maddi şartlar öğrencinin okulu terk etmesi için sebep olmasın. Bu saygın kurum tüm eğitim seviyelerindeki öğrencilere yardımcı olmayı uhdesine almıştır. Asla evlatlarınızın okulu terk etmesini düşünmeyiniz. Maddi durumun zor olduğu doğrudur ama bu evlatlarınızın geleceğini riske atmaya ve onların eğitimi terk etmesini sağlamanızı mubah kılmaz. Bu mesele kesinlikle reddedilmiştir. Mutlaka bu sorumluluğun üstesinden gelmelisiniz.”

Seyyid Safî sözlerini şöyle tamamladı: “Faziletli bacılarımızdan dersler ve eğitim meselesine şiddetli önem ve ilgi göstermeleri ve evlatlarını her zaman okumaya teşvik etmesini rica ediyoruz. Evlatlarımız da; özellikle de sözlerimizi anlayan küçük evlatlarımız da okulu sevmeli ve onu özlemelidirler. Çünkü ömür çabuk geçer. Sizleri – inşa’Allah-u Teâlâ- yüksek diplomalar taşıyarak bu ülkeyi inşa ederken ve sizi yetiştirmek için gecelerini uykusuz geçirip yorulan annelerinize yaptıkları güzelliğe mukabelede bulunurken görmeyi arzuluyor ve temenni ediyoruz.”

Hz. İmam Seccâd (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Hayır Kurumuna kayıtlı yetimler geleneksel olarak her sene Kurban Bayramı’nda ödüllendirilmektedir. Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi birbirinden farklı kesimleri ve inançları ile dışındaki muhiti ile bağlarını ilerletmeyi uhdesine almış olup bu kapsamda birçok faaliyet yürütmektedir. Bu bağlamda hayır kurumlarındaki yetim ve yoksullara Mukaddes Türbe’nin babacan ilgi ve sevgisini yansıtan çok sayıda etkinlik düzenlenmekte olup haberimizin konusu olan etkinlik de bunlardan biridir.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: