علی احمد راشد الگوالط نوجوان خط شکن 15 ساله عراقی با رشادت خود جان 165 نفر را نجات داد!

بلدچی وجدان خود را به کنار می نهد و ایشان را در نبردی نابرابر بین مرگ و زندگی در بیابان تنها می گذارد. خانوداه ها اکنون مجبورند به نبردی نا خواسته و نا برابر تن در دهند.

این داستان، داستان 30 خانواده رانده شده ای است که از دست اراذل زمین و فجار زمانه گریخته اند تا خود را به کمک آنچه راه بلد می نامند به منطقه ای امن برسانند. بلدچی این خانواده ها قول داده است آنها را از راهی که به "النسیمیه" معروف بوده و از دید تروریستهای تکفیری داعشی به دور است به منطقه ای امن برساند. اما مشکل زمانی عیان می شود که این خانواده ها به میدان مین به عمق 2 کیلومتر می رسند و بلدچی آنها تصمیم می گیرد که آنها را در میانه راه تنها بگذارد.

اینجاست که این خانواده ها دو راه بیشتر پیش روی خود نمی بینند، یا حرکت در میدان مین و یا بازگشت به عقب و کشته شدن به دست تکفیریون داعشی!!

در اینجا پدر یکی از خانواده ها تصمیم می گیرد تا با فدای جان خویش، معبری برای عبور این خانواده ها ایجاد نموده و موجبات نجات آنها را فراهم نماید. در اینجا فرزند خانوداه که نوجوانی 15 ساله است مانع از ورود پدر به میدان مین می شود. این شیر مرد نوجوان خطاب به پدر خویش بی سرپرست شدن مادر و خواهران و برادران کوچک خود را یادآوری نموده و به او می گوید که با رفتن تو ما هیچ نان آوری نخواهیم داشت پس بگذار تا من فدائی شما باشم!!
پدر دست به آسمان بر داشته و برای فرزندش دعا می کند. اکنون این شیر مرد وارد میدان مین شده و با حرکت در میدان مین خطی پشت سر خود بعنوان مسیر امن ترسیم می نماید تا در صورتیکه معبر شناسائی شد همگان بدنبال او ازمیدان عبور نمایند. نوجوان دلیر ما به پایان میدان می رسد و با شجاعت خویش جان 165 نفر زن، مرد، پیر ، جوان و کودک را نجات می دهد!
نوجوان علی احمد راشد الگوالط این بزرگ مرد کوچک، جان 165 نفر را با عمل شجاعانه خویش نجات داده است. کاری که شکر آن از عهده کلمات و الفاظ خارج است.

به همین منظور و با هدف تجلیل از این بزرگ مرد کوچک، آستان مقدس عباسی و لشگر رزمی العباس علیه السلام هباتی را برای تجلیل و تقدیر از این نوجوان به محل سکونت ایشان اعزام نمودند تا ضمن تجلیل از وی، پرچم حضرت عباس علیه السلام را به وی اهدا نمایند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: