Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nde Gadîr-i Hum Bayramı sevinci (Foto-haber)

Ramazan ve Kurban Bayramı’ndan sonra Müslümanların üçüncü bayramı olan Gadîr-i Hum Bayramı münasebetiyle Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı bayram sevincini yansıtan süslerle bezendi. Hz. Resûlullah’tan (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) şöyle buyurduğu naklolunmuştur: “Gadîr-i Hum günü ümmetimin bayramlarının en üstünüdür. Allah-u Teâlâ; benden sonra O’nunla (Ali) ile hidayet bulmaları ( doğru yoldan gitmeleri için) kardeşim Ebu Talib oğlu Ali’yi ümmetime sancak (nişane) olarak atayarak beni o günde O’nu anmayı emretmiştir. O Allah-u Teâlâ’nın dinini kemâle erdirdiği, ümmetime nimeti tamamladığı ve onlar için din olarak İslam’a razı olduğu gündür.”

Zilhicce’nin on sekizinci günü bu yıl 20 Eylül 2016 Salı gününe denk gelmektedir.

Bu münasebette Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) dostları bu günde; Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) Gadîr-i Hum gününde tüm Müslümanları toplayıp “Ben kimin mevlası isem Ali de O’nun mevlasıdır. Allah’ım O’na velî (dost, bağlı) olana sen de velî ol. O’na düşman olana da sen düşman ol. O’na yardımcı olana sen yardımcı ol. O’nu yarı yolda bırakanı da sen yarı yolda bırak” diye her mümin ve müminenin “mevlası- efendisi” olduğunu ilan ettiği Müminlerin Emîri Hz. İmam Ali b. Ebi Talib’e (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) biat tazelerler.

Bu münasebetle Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın ana avlusunun duvarları parlık renkli süslerle bezendi.

Mukaddes Hz. Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi ayrıca münasebetin Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) dostlarının gönlündeki yerine ve değerine anılmasına yönelik birçok etkinlikten oluşan özel bir program hazırlamıştır.

Gadîr-i Hum Bayramı Allah-u Teâlâ’nın en büyük bayramı ve Âl-i Muhammed’in (Hz. Muhammed Hanedânı’nın - Allah'ın selâmı hepsine olsun) bayramıdır. Allah-u Teâlâ’nın gönderdiği her bir peygamber o günde bayram yapmışve hürmetini korumuştur. Bu günün semâdaki (manevi boyutta) adı “Ahdedilen (vaadolunan) ahdin günü” ve yeryüzündeki adı da “Alınmış Misak’ın ve şahitlik edilen toplanışın günü”dür.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: