Gadir-i Hum Bayramı münasebetiyle: Irak Mukaddes Türbeleri tarafından düzenlenen “Velayet Esintisi” Kültür Haftası etkinlikleri başladı

Açılıştan bir kare
Mukaddes Hz. Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin Gadir-i Hum Bayramı münasebetiyle düzenlediği Velayet Esintisi Kültür Haftası organizasyonu 20 Eylül 2016 (18 Zilhicce 1437) Salı günü akşamı İran’ın Ahvaz kentindeki Merkez Kütüphanesinde düzenlenen açılış töreni ile birlikte başladı. Müminlerin Emîri Hz. İmam Ali b. Ebi Talib’in (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) düşüncesini yaymaya hizmet etmeyi hedefleyen organizasyona Mukaddes Hz.Abbas ve Hz. Askeriyeyn (Hz. İmam Ali Hâdi ve Hz. İmam Hasan-ı Askerî Allah'ın selâmı hepsine olsun) Türbeleri de katılıyor.

Ahvaz halkının yoğun ilgisine sahne olan törende birçok değerli din adamı, Ahvaz eyaletindeki bazı yetkililer ve Mukaddes Türbeler temsilcileri de hazır bulundu. Mukaddes Hz.Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi karii Mustafa Galibî’nin kıraati ve hem Irak’ı, hem İslam ümmetini tekfirci DAİŞ (DAEŞ,IŞİD) teröristlerine karşı müdafaa eden şehitlerin ruhuna topluca Fatiha Suresi okunması ile başlayan törende birçok konuşma yapıldı. Törende ayrıca ilahi, şiir vb birçok farklı etkinlik yer aldı.

Törenin ilk konuşması Ahvaz kentindeki Mukaddes Türbeler sorumlusu Sn. Muzariî’nin konuşmasıydı. Irak Mukaddes Türbeleri heyetlerine hoş geldiniz diyen Muzarîi; düzenlenen Kültür Haftası organizasyonunun Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) dostları nezdindeki önemini dile getirdi. Muzarîi konuşmasının sonunda asil hedeflere sahip olan ve halka kültür ve bilinç kazandırmaya yönelik birçok etkinliği bünyesinde barındıran bu projeyi düzenlediklerinden ötürü organizatörlere teşekkür etti.

Ardından Irak Mukaddes Türbeleri’ni temsilen Mukaddes Hz. Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Genel Sekreter Yardımcısı Seyyid Efdal Şamî değerli bir konuşma yaptı. Konukları yüce hatıra Gadir-i Hum Bayramı münasebetiyle kutlayan Şamî şunları söyledi: “Aziz Ahvâz kentinde II. Kültür Haftası etkinliklerinin açılışını yaparak bugün sizin hizmetinizle şereflenmek bizim için sevinç ve mutluluk vericidir. Ayrıca Mukaddes Türbeler’de çalışan kardeşlerinizin; özellikle de Mukaddes Hz. Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Şerî Mütevellîsi Sn. Şeyh Abdulmehdî Kerbelâî’nin (İzzeti daim olsun), Mukaddes Hz. Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Şerî Mütevellîsi Sn. Seyyid Ahmed Safî’nin (İzzeti daim olsun), Mukaddes Hz. İmameyn-I Askeriyeyn (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Türbesi Yönetim Sorumlusu Şeyh Settar Murşidî’nin ve Gadir-i Hum Bayramı ile meşgul olduklarından ötürü katılamadıkları için özür dileyen Mukaddes Hz. İmam Ali ile Hz. İmameyn-i Kâzımeyn (Allah'ın selâmı hepsine olsun) Türbeleri’nin selâmlarını sizlere aktarmaktan ötürü mutluluk duymaktayım.”

“Hepinizin de bildiği üzere İran ve Irak arasında derinlere yerleşmiş bir dizi dini, toplumsal ve ekonomik bağlar vardır. Bunlar zaman ve mekân (açısından) köklere işlemiştir. Biz inanıyoruz ki; bu bunların en yüce ve en güçlü olanı Hz. Muhammed ve Pâk Hanedânı’na (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) aşk ve velayet (dostluk, bağlılık) bağıdır. Çünkü Onlar’ın Mukaddes Türbeleri ve Ziyaretgâhları’nın her iki ülkede de bulunması iki komşu ve kardeş ülke ve halk arasındaki bağların güçlendirmesinde son derece etkili olmuştur. Düşmanlar da daha önce defalarca tefrika yaymaya, düşmanlık çanları çalmaya ve kin (tohumları ekmeye) kalkışmışlar; ancak her seferinde başarısız olmuşlardır ve yine başarısız olacaklardır, Allah-u Teâlâ’nın izniyle.”

“Bu Kültür Haftası (organizasyonu) Ahvaz şehrindeki ve komşu şehirlerdeki azizlerimiz ile dostane ilişkiler kurmayı hedeflemekte olup Irak’taki ve İran İslami Cumhuriyeti’ndeki halklarımız arasındaki sevg ve dayanışma bağlarını ve İmamlarımız’a (Hepsine selâm olsun) bağlılığımızı güçlendirmeyi (amaçlamaktadır). Hep birlikte Gadîr-I Hum gününü ve ardından yaşananları analım ve (önce) Allah-u Teâlâ’ya (sonra) birbirimize Onlar’ın ipine sımsıkı sarılacağımıza ve Onlar’ın yolundan gideceğimize ahit (söz) verelim. Düşmanların bu günlerde Müslümanları zayıf düşürmek ve başlarına musallat olmak için Müslümanların beşerî ve ekonomik imkanlarını yıkmayı hedefleyerek kurdukları tuzaklara dikkatlerimizi çevirelim. Ancak şunu (da) söylüyoruz: Müminlerin Emîri’nin (O'na selâm olsun) velayetine Çağımızın İmamı’na (Allah'ın selâmı üzerine olsun ve pek şerefli çıkışını yakınlaştırsın) O’nun naibleri (vekilleri) olan Yüce Dini Merciileri’ne itaat ederek bağlılık düşmanlara karşı muzaffer olma ve iki yurdun (hem dünya hem ahretin) saadetine ulaşmaya kefildir.”

Seyyid Şamî konuşmasını organizasyona katkıda bulunan Ahvaz kentinin önde gelenlerine, yetkililerine ve katılan Mukaddes Türbeler heyetleri ile tüm konuklara teşekkür ederek tamamladı.

Konuşma yapan konuklardan biri de Ahvaz şehrinin saygıdeğer halkını temsilen konuşan Şeyh Muhsin Hayderî’ydi. Yüce münasebet Gadir-i Hum Bayramı’nın önemine ve Gadir-i Hum gününde Müminlerin Emîri Hz. İmam Ali b. Ebi Talib’in (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Allah (Azze ve Celle) tarafından Velî ve Halife olarak atandığına değinen Şeyh Hayderî; Ahvaz kentinin köklü geçmişine ve Müminlerin Emîri’ne (Allah'ın selâmı üzerine olsun) bağlılığından da söz etti.Ahvaz kentinin Fars memleketleri içerisinde İslam dinine giren ilk şehir olduğu için diğer Fars diyarlarının İslam’a açılan kapısı olduğunu belirten Hayderî; şehrin Şiilik ile bağına da değindi. “Şiilik İslam’dır, İslam da Şiilik’tir” diyen Hayderi şehrin fethinin Müminlerin Emîri Hz. İmam Ali b. Ebi Talib’in (O'na selâm olsun) döneminde ve O’nun Ammar b. Yasir gibi halis dostlarının eliyle gerçekleştiğini söyledi.

Hayderî konuşmasının sonunda bu yüce münasebeti bu köklü şehirde yad ettikleri için Mukaddes Türbeler’e ve organizasyon yetkililereine, organizasyona katkıda bulunanlara, katılımcılara ve organizasyonda hazır bulunan konuklara teşekkür etti.

Daha sonra kura çekilerek Mukaddes Hz. Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin hediyesi olarak Mukaddes Kerbelâ’ya ziyaret kazanan isimler belirlendi. Ardından Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın sancağı göndere çekildi. Tören sonunda Mukaddes Türbeler’in kültür ve düşünce eserlerini sergiledikleri fuarın açılışı yapıldı.

Uluslararası El-Kefîl Ağı’na demeç veren Mukaddes Hz. Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Genel Etkinlikler Bölümü Sorumlusu Ali Kazım Sultan; Kültür Haftası organizasyonunun bünyesinde Kur’ân-i Kerîm ziyafetleri, yarışma, forumlar, şiir dinletisi vb birçok etkinliği barındırdığını ve organizasyonun ilk gününden itibaren böylesine büyük ilgiye sahne olmasının hem sevindirici olduğunu hem de Ahvaz’lıların Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) ve Ehlibeyt’in (Allah'ın selâmı hepsine olsun) Mukaddes Türbeleri ile arasındaki güçlü bağı yansıttığını ifade etti.

Organizasyonun geniş çaplı ve büyük bir ilgiye sahne olduğunu belirten Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi standı sorumlusu Cessam Saidî ise; fuarda yer alan Mukaddes Türbe standının Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın burcu kokulu esintilerini taşıyan zengin bir çeşitlilik ile yüklü olduğunu ve standda sergilenen çok sayıda eserin ziyaretçilere ücretsiz olarak hediye edildiğini söyledi.Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın Kubbe-i Şerîfesi’nin sancağını açtıklarını belirten Saidî; müminlerin gönlünde büyük yere sahip olan sancağın açılması ile birlikte ziyaretçilerin büyük bir hararetle ve gözyaşları içerisinde sancağa sarıldıklarını ve Pâk Ehlibeyt’e (Allah'ın selâmı hepsine olsun) aşk yüklü kalperle duygularını ifade ettiklerini söyledi.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: