Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) dostları Müminlerin Emîri (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ile Mukaddes Ziyaretgâhı’nda işte böyle biat tazeledi (Foto haber)

Hz. İmam Ali’nin (AS) Muk. Ziyaretgâhı
Allah-u Teâlâ’nın en büyük bayramı Gadîr-i Hum Bayramı münasebetiyle Müminlerin Emîri’nin (Allah'ın selâmı üzerine olsun) aşıkları ve şiileri (taraftarları) dünyanın dört bir yanından Necef-i Eşref şehrine akın ediyor.

Hz. İmam Ali’nin (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın yanı başında milyonlar; çağlar boyunca düşmanların sayılarının çokluğuna ve imkanlarının fazlalığına rağmen ne kadar çabalarsa çabalasın gizleyemediği bir hakikati yâd ediyor.

Gadîr-i Hum Bayramı İslam’ın ve tüm Müslümanların bayramıdır. İçinde sevgi, hayır ve cömertliğe dair tüm anlamlar vardır. Yüzyıllar boyunca insanlığın iyiliği ve salahına olacak her şeyi yaşatan ruhu ile insanlığa ışık tutmuştur.

Gadîr-i Hum gününde Hz. Resûlullah (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) ilahi emir ile Müminlerin Emîri ve Vasîlerin Efendisi Hz. İmam Ali b. Ebi Talib’i (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) ilahi mesajın yolculuğunu devam ettirmek ve hakikatlerini açıklamak üzere ümmete önder olarak tayin etmiştir.

İşte bu gün (20 Eylül 2016- 18 Zilhicce 1437) milyonlar; Nebevî hicretin onuncu yılında on sekiz Zilhicce gününde yaşanan, ümmetin hayatında bilinçli, aktif ve ehil liderliğin önemine odaklanan ve bunu ümmetin öz kimliği ile bağlantılı kılan işte o tarihi hadiseyi anmak ve Müminlerin Emîri Hz. İmam Ali b. Ebi Talib (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) ile biat tazelemek için toplandı. Hz. İmam Ali’nin (Allah'ın selâmı üzerine olsun) imanı ile, masumiyeti ile, şecaati ile ümmeti barış ve güven içinde yaşatacak lider olduğunun bir kez daha ilahi olarak tasdik edildiği bu mubarek bayram tüm Müslümanlara kutlu olsun!... Allah-u Teâlâ İslam ümmetine hayır, bereket, uğur, barış ve güven içinde tekrarlarını yaşatsın!

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi de bu Ehlibeyt (Allah'ın selâmı üzerine olsun) aşkı selini karşılamak ve hizmetleri ile şereflenmek için tüm bölüm, şube ve birimleri ile tam kadro seferber oldu.

Mukaddes Türbe mensupları Hz. İmam Ali’nin (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’na götüren yollara yayılarak Gadîr-i Hum Bayramı münasebeti ile Mukaddes Ziyaretgâh’a gelen ziyaretçilere hizmet etti. Öte yandan Mukaddes şehir de Allah’ın en büyük bayramı Gadîr-i Hum bayramı sevincini yaşatan festivaller ve kutlamalara sahne oldu.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: