Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi Hz. İmam Mehdî (Allah-u Teâlâ pek müşerref çıkışını yakınlaştırsın) Makamı’nı genişleme projesine başladı (Foto haber)

Tamamlanan çalışmalardan bir kare
Bir buçuk sene önce Hz. İmam Mehdî (Allah-u Teâlâ pek müşerref çıkışını yakınlaştırsın) Makamı’nın bakımı projesini tamamlayan Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi kadrosu bugün de mukaddes mekân ile ilgili yeni bir projeye başladı. Yeni proje kapsamında mukaddes mekân; Şaban Ayının Ortası ziyareti gibi milyonların geldiği ziyaretlerdeki ziyaretçi sayısının büyüklüğü ile orantılı olarak genişletiliyor. Proje için makamın bulunduğu yerde yer alan Huseyniye nehrinin kıyısı değerlendirilecek.

Makam Mukaddes Kerbelâ’daki çok önemli mekânlardan biri sayılmaktadır. Çünkü Hz. İmam Mehdî (Allah-u Teâlâ pek müşerref çıkışını yakınlaştırsın) ile bağlantılıdır. Bu da Mukaddes Kerbelâ’nın büyük ve özel ziyaretlerinden biri olan ve milyonların akın ettiği Şaban Ayının Ortası (Nime-i Şaban) ziyareti sürecinde özel bir yere sahip olmasını sağlamıştır.

Uluslararası El-Kefîl Ağı Projenin uygulanmasından doğrudan sorumlu cihet olan Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Mühendislik Projeleri Bölümü’nden bilgi aldı. Bölüm Başkanı Ziya Mecîd Saiğ şunları söyledi: “Hz. İmam Mehdî (Allah-u Teâlâ pek müşerref çıkışını yakınlaştırsın) Makamı’nın genişletilmesi fikri bugün doğmuş bir düşünce değildir, (bu düşünce) senelerdir var. Hz. İmam Mehdî (Allah-u Teâlâ pek müşerref çıkışını yakınlaştırsın) ile ilişkisi sebebiyle Mukaddes Kerbelâ’daki çok önemli makamlardan olduğu için (büyük) sayıda ziyaretçi bu mukaddes mekâna gelmektedir. Bu ziyaretçileri kapsayabilmesi için (de genişletilmesi düşünülüyordu). Kubbe’den Harem bölümüne ve diğer eklentilerine kadar bakım ve restorasyonu tamamlandıktan sonra genişleme düşüncesi netlik kazandı. Makam için üç yönden genişletme yapmak mümkün olduğu için batı tarafındaki Huseyniye Nehri tarafında genişlemeye başladık. Bunun için de behrin önünde herhangi bir kesinti, tıkanma ya da akışında değişiklik oluşturmadan beton kazıklar üstüne dikilmiş kolonlar üzerine 55 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğinde 880 metrekarelik (bir alan inşa edildi).”

“Bu alan Makam’ın Harem bölümüne eklenecek ve her türlü konfor aracı ile donatılacak ek salonlar olarak değerlendirilecek. (Söz konusu) yapı; betonarme kazıklar ve istinad duvarı üzerine inşa edilmiş 14 direkler aracılığıyla ve yapının yükleri ve ağırlığı ile uyumlu teknik ve mühendislik ölçü ve özellikleri gözetilerek yapılmıştır. Mimarisi ve (kültürel) mirası arasında bir simetri durumu yaratmak için de halihazırda bulunan ile uyumlu bir biçimde tasarlanmıştır.”

“Projenin ihalesi Ard-ul Kudüs Genel Müteahhitlik ve İnşaat Mühendisliği Şirketi’ne verilmiştir. Şirket Iraklı bir şirket olup Mukaddes Hz. Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne ait enine genişleme, tavan ile üzerinin kaplanması, ziyaretçiler için dahili yeraltı avluları, El-Kefîl Otogarı vb çok sayıda projenin yanı sıra Mukaddes Hz. Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nde de çok sayıda proje gerçekleştirmiştir.”

Hz. İmam Mehdî (Allah-u Teâlâ pek müşerref çıkışını yakınlaştırsın) Makamı Mukaddes Kerbelâ’nın girişinde; Huseyniye Nehri’nin kıyısında, bir başka meşhur kutsal mekân olan Hz. Cafer-i Sâdık (O'na selâm olsun) Makamı’na götüren yolun üzerinde yer almaktadır. Hz. İmam Mehdî (Allah-u Teâlâ pek müşerref çıkışını yakınlaştırsın) Makamı olarak adlandırılmasının sebebi Hz. İmam Mehdî’nin (Allah-u Teâlâ pek müşerref çıkışını yakınlaştırsın) burada namaz kılması ve ardından gitmesi olarak söylenmiştir. Bu makam 1991 yılında gerçekleşen Şaban Ayı İntifadası sonrasında devrik Saddam diktası tarafından neredeyse tamamen yıkılmış ama kısa bir süre sonra yeniden yapılmıştır. Baas rejiminin çöküşü sonrası makam bir dizi onarım yapılmıştır. Bunların sonuncusu Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Mühendislik Projeleri Bölümü gözetiminde yapılan bakım ve restorasyon projesidir. Söz konusu proje kapsamında dış duvarlardan kubbeye ve içteki salonlara kadar makam bünyesindeki tüm unsurlara bakım, onarım ve restorasyon yapılmıştır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: