Huseynî Hüzünler Mevsimi başladı: Hz.İmam Huseyn ile Kardeşi Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Onlar’a selâm olsun) Kubbelerinde kara sancaklar göndere çekildi (Foto haber)

30 Zilhicce 1437 (2 Ekim 2016) Pazar günü akşam ve yatsı namazlarının ardından düzenlenen tören eşliğinde Hz.İmam Huseyn ile Kardeşi Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Onlar’a selâm olsun) Mukaddes Ziyaretgâhlarının kubbelerindeki kızıl renkli sancaklar indirildi ve yerlerine Huseynî hüzünler mevsiminin başladığını sembolize eden kara sancaklar dalgalandırıldı. Kubbelerdeki bu özel kara renkli sancaklar sadece Muharrem ve Safer ayında dalgalandırılıyor.

Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) dostlarının büyük çaplı katılımına sahne olan bu merasim Hürlerin Efendisi Hz.İmam Huseyn (O'na selâm olsun) ile biat tazelemek ve Huseynî ayinlerler ölümsüz Kerbelâ faciasın yâd etmek amacıyla On yıldır düzenlenenmektedir.

Merasim gelenek haline geldiği üzere Mukaddes Hz. Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ndeki Kur’ân-i Kerîm tilaveti ile başladı. Ardından Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) dostlarının “Lebbeyke Ya Huseyn/ Emrine amadeyiz Ey Huseyn” sadaları eşliğinde Hz.İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın Kubbe-i Şerîfesi’nin kızıl sancağı kara sancak ile değiştirildi. Ardından da Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’ndaki Kubbe-i Şerîfe’nin sancağının değişim merasim başladı.

Çok sayıda televizyon kanalının yanı sıra internet siteleri ve sosyal medya yluyla canlı olarak yayınladığı merasimin sonunda Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nı ana avlusunda (Sahn-ı Şerîf) meşhur Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) meddahı ve mersiyehanı Hacı Bâsim Kerbelâi minbere çıkıp mersiye okudu.

Sancakların değiştiği törenlerde Irak Şii Vakfı Konseyi Başkanı Seyyid Alâ Musavî, Mukaddes Hz. Huseyn (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Şerî Mütevellîsi Şeyh Abdulmehdî Kerbelâî ve Mukaddes Hz. Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Şerî Mütevellîsi Seyyid Ahmed Safî birer konuşma yaptı. Toplumun muhtelif kesimlerine yönelik bir dizi tavsiye ve talimatın yer aldığı konuşmalarda özetle şunlar yer aldı:

  • 1- Gurbette şehîd edilen mazlum Huseyn’in (O'na selâm olsun) Kubbesinin tepesinde yer alan bu sancak hüznü ilan etmek içindir ve Ebu Abdullah Hz. İmam Huseyn (O'na selâm olsun) ile Nübuvvet Hanedânı’nın (Allah'ın selâmı hepsine olsun) dostlarının kalplerinde dalgalanacaktır. Kalplerimizin bu günlere ihtiyacı vardır. Çünkü Ebu Abdullah Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) aşkı ve hem O’nun hem O’nun Ehlibeyti’nin (Allah'ın selâmı hepsine olsun) musibetlerine ağlayıp facialarını yad etmekle kalplerimiz arınır.
  • 2- Bu mazlum memlekette yaptığımız ıslah (reform) ve salah (yararlı işler yapma) çağrısı önce kalplerin ıslah edilmesinden başlamalıdır. Dünyadaki herhangi bir mecrada herhangi bir salah (yararlı iş) ihlas (içtenlik ve samimiyet) olmaksızın gerçekleşemez. İhlas da ancak kalplerin ıslah edilmesi ve arınması ile gerçekleşebilir. Bugün de bizler kalpleri arındırmaya yönelik yeni bir mevsimin eşiğindeyiz. Huseyn’e ağlamak ve O’nun yaşadığı faciaları anıp üzülmek müminlerin kalplerini arındırır ve onları salâha ve ıslâha hazır hale getirir.
  • 3- (Bu orada bulunanlara hitaben söylenen bir sözdü) sizin bir tırnağınızın ucu; Dünyadaki tüm teröristlerden de onların arkasında duranlardan (onları destekleyenlerden) de daha üstündür.
  • 4- Yüce Merciilerimiz ümmetin tüm tabakalarına bu günlerde, meclislerde, matem alaylarında, hizmet gruplarında ve Huseynî dava ile ilgili neler yapılması gerektiğine dair talimatlar vermişlerdir. O halde bu talimatlara bağlı kalmamız ve onların izinden gitmemiz gerekir.
  • 5- Irak’ı, halkını ve mukaddes değerlerini müdafaa eden Irak güvenlik güçleri ile Haşd-i Şâbî (Halk Seferberliği güçleri) işte bu devrimden yola çıkarak zaferler kaydetmişlerdir. Onlar Huseynî gözyaşının evlatlarıdır.
  • 6- Sizin burada hazır bulunmanız Hürlerin Efendisi (O'na selâm olsun) ile biat tazelemek, O’nun yoluna bağlılığınızı yenilemek ve O’nun yolundan gitmeyi sürdüreceğinizi ilan etmek mesabesindedir.
  • 7- Taff (Kerbelâ) vakıasını, değerlerini, fedâkarlıklarını ve özgeciliklerini anarken şehit ailelerini de analım, onları koruyup gözetelim ve şehit yetimlerine şefkat gösterelim. Çünkü onlara borçluyuz. Allah-u Teâlâ’nın fazlı, Yüce Dini Mercii’nin fetvası ve o şehitlerin kanları olmasaydı DAİŞ (DAEŞ,IŞİD) çeteleri başkent Bağdat’ı da Irak’ın tüm eyaletlerini de kirletirdi.
  • 8- Eli kalem tutanlardan savaşçıların sergilediği kahramanlıkların hikayelerini yazmalarını umuyoruz. Böylece bu hikayeler gelecek nesillere dersler ve ibretler olacaktır. Toprağı ve namusları korumak için kendilerini acılara ve yaralara maruz bırakan gazileri de unutmayalım. Onları ziyaret edip onlarla ilişkilerinizi diri tutunuz ve geliştiriniz. Hz. İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) ilkelerini sebatla ayakta tutmalıyız. Huseynî matem alaylarındaki kardeşlerimiz sloganlarında ve okudukları kasidelerde (mersiyelerde) mücahitlerin azmini güçlendirsin, vatanı ve mukaddes değerlerini müdafaa ettiklerine dair hakikatleri çokça sergilesin ve bunların üzerinde odaklansın.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: