Muharrem-i Harâm ayının ikinci günü: Hz. İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) Kerbelâ toprağına gelişi…

Hicri 61. Senesinde Muharrem-i Harâm ayının ikinci günü Hz. İmam Huseyn, Hâne halkı Dostları (Allah'ın selâmı hepsine olsun) ile birlikte Kerbelâ topraklarına indi. Hz. İmam Huseyn (O'na selâm olsun) toprağı ve tarihini ne kadar derinlemesine bildiğini şu sözlerle ortaya koyuyordu: “Buraya ininiz. Burası develeri çökeceği yerdir. Kanlarımız işte burada dökülecektir. Vallahi işte burada vallahi hürmetlerimiz çiğnenecektir. Vallahi işte burada erlerimiz öldürülecektir. Vallahi işte burada çocuklarımız boğazlanacaktır. Vallah işte burada kabirlerimiz ziyaret edilecektir. Ceddim Resûlullah (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) bu türbet (topraklık, toprakçık) ile bana vaatte bulunmuştu ve O’nun sözünde aykırılık olmaz (O demişse kesinlikle olur).”

Sonra atından indi. Ailesi ve evlatları için bir çadır kuruldu. Aşireti de kendi çadırlarını onun çadırlarının etrafına kurdu. Sonra da diğer yarenleri çadırlarını kurdu. Sonra (O'na selâm olsun) evlatlarını, kardeşlerini ve hane halkını toplayıp şöyle buyurdu: “Allah’ım biz Senin Peyamberin Muhammed’in ıtretiyiz (soyuyuz); Ceddimizin hareminden (kutsal yöresinden, medineden) çıkarıldık, kovulduk ve rahatsız edildik. Ümeyyeoğulları bize saldırmıştır (ve hakkımıza girmiştir). Allah’ım öyleyse bizim için hakkımızı al ve bizi zalimlerin topluluğuna karşı muzaffer eyle.” Sonra dostlarına doğru gidip şöyle buyurdu: “İnsanlar dünya kullarıdır, din de onların dillerinde bir çanaktır. Geçimleri bollaştığı sürece onu koruyup gözetirler; bela ile sındandılar mı (süzülüp ayrıldılar mı) dindarlar azalır.”

Sonra Allah’a hemd edip Hz. Muhammed’e ve Hanedânı’na salât okudu ve şöyle buyurdu: “Ve daha sonra… İş(imiz hakkında) gördüğünüz şeyler inmiştir (gerçekleşmiştir). Dünya değişti,kılık değiştirdi ve kendisine yapılan iyiliğe yüz çevirdi; ondan geriye bir bardaktan bir dökümlük (gibi az) ve otlak hayvanın bile yüz çevireceği sefil bir yaşamdan başkası kalmadı. Hak ile amel edilmediğini ve batıldan sakındırılmadığını görmüyor musunuz? Mümin Allah ile buluşmaya rağbet etsin; zira ben ölümü ancak saadet ve zalimlerle yaşamayı ancak alçaklık görüyorum.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: