Yüce Dini Merceiyet temsilcisi: “Hz. Huseyn’e (O'na selâm olsun) ağlamak ve O’nun musibetine hüzün göstermek; başlı başına bir ibadettir...”

Yüce Dini Merceiyet temsilcisi Şeyh Abdulmehdî Kerbelâî (İzzeti daim olsun) 5 Muharrem 1438 (7 Ekim 2016) Cuma günü Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı ana avlusunda kıldırıldığı Cuma namazının ikinci hutbesinde; Huseynî matem meclislerinin önemine ve bazı faydalarına değindi:

“Hz. Huseyn’e (O'na selâm olsun) ağlamak ve O’nun musibetine hüzün göstermek; başlı başına Allah’a ve Resûlu’üne (Allah O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) yaklaşılan bir ibadettir ve çok sayıda sevap ile yüce bir ecir kazandırır. Hz. İmam Bâkır yoluyla Babası Hz. İmam Zeynelabidîn’den (Onlar’a selâm olsun) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Eğer müminin; dünyada bizim başımıza düşmanımızın eliyle gelen eziyetler için gözleri dolar da gözyaşları yanaklarına inerse Allah onu doğruluk makamına yerleştirir.” Hz. İmam Sâdık’ın (O'na selâm olsun) da secde ederken şöyle dua ettiği nakledilmiştir: “Allah’ım Ebu Abdullah’ın (Hz. Huseyn’in - O'na selâm olsun) çukurunun (üzerine yüz sürerken) çevrilen o yanaklara rahmet eyle! Bize merhamet (duydukları) için akan gözyaşı akıtan o gözlere merhamet eyle! Bizim için kederlenip yanan o yüreklere merhamet eyle! Bizim için (yükselen) o çığlığa merhamet eyle!”

(Arapça “kabir” için çukur ifadesi de kullanılır.Editör.)

Şehitlerin Efendisi’nin (O'na selâm olsun) musibetine hüzün; bu Ümmetin Peygamberi’ne ve Pâk Hânedânı’na gerçekten bağlı ve onlara gerçekten sevgi duyuyor olunduğunu (yansıtan bir) görüntüdür. Allah-u Teâlâ onları seçmiş, meveddetlerini emretmiş ve onların sevgisini risaletin (ilahi mesajın) ücreti kılmıştır. Allah-u Teâlâ şöyle buyurmuştur: “...Ve De ki: Sizden, tebliğime karşılık bir ücret istemiyorum, istediğim, ancak yakınlara sevgidir...” (Şura 23, Gölpınarlı meali) Hz. Peygamber’den (Allah O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) nakledilen ve çok yaygın olan hadisler bu ayet-i kerîmede meveddetleri (can-ı gönülden sevgileri) farz kılınan “yakınlar” ile kastedilenin “Ali,Fatıma ve evlatları Hasan ile Huseyn (Hepsine selâm olsun)” olduğunu söylemiştir.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: