انجام اقدامات لازم در ورودی های حرم مطهر برای تسهیل ورود عزاداران عاشورای حسینی.

به منظور روان سازی و تسهیل ورود عزاداران حسینی در روز عاشوراء و همچنین شرکت کنندگان در مراسم عزای طویریج که بعد از نماز ظهر عاشورا برگزار خواهد شد، پرسنل قسمت فنی و مهندسی حرم مطهر اقدام به پوشاندن پله های دربهای ورودی حرم مطهر با ماسه نموده اند.

این اقدام با هدف جلوگیری از سقوط زائران و بروز ازدحام در ورود به حرم مطهر و پیشگیری از بروز خطرات احتمالی بعدی صورت می پذیرد.

در همین راستا، دربهای حرم مطهر منحصرا به ورود و یا خروج هیاتهای عزادار اختصاص یافته اند تا روند ورود و خروج عزاداران به صورت پیوسته و روان انجام پذیرد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: