Huseynî matem alayları Hz. İmam Hasan’ın oğlu Hz. Kasım’ın (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) günü ve gecesini andı…

Muharrem-i Harâm ayında Hz. İmam Huseyn’in ve Pâk Ehlibeyti’nin (Allah'ın selâmı hepsine olsun) başına gelen musibetleri ve Aşûra faciasında yaşananları somutlaştıran birçok ayin ve merasim vardır. Bunun bir parçası da Muharrem-i Harâm ayının ilk on gece ve gündüzünün Hz. İmam Huseyn’in Pâk Ehlibeyti ile Sâdık Dostlarına (Allah'ın selâmı hepsine olsun) ithaf edilen ayinlerdir. Hepsi Muharrem –i Harâm ayının onuncu gününün gündüzünde şehîd olmalarına rağmen Taff Vakıasında (Kerbelâ Olayında) sergiledikleri duruşları beyan etmek için her bir gece belli başlı bir şahsiyete ayrılır.

Bunlardan biri de Hz. İmam Hasan’ın oğlu Hz. Kâsım’a (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) ayrılan sekizinci gece ve gündüzdür. Irak’ta Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) dostları sekizinci gecede ve günde bu genç yiğidin Ölümsüz Huseynî Kıyam uğruna sergilediği kahramanca duruşları anar. Dün geceden beri Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhının ana avlusu Hz. Kâsım’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahadetini anmak üzere gelen matem alaylarının akınına sahne oluyor. Matem alaylarına halk arasında “teşabîh/benzetmeler” olarak adlandırılan amatör tiyatrocular eşlik ediyor. Tiyatrocular Hz. Kasım’ı (Allah'ın selâmı üzerine olsun) anlatmak için özel kıyafet giyiyor ve bazen de Hz. Kasım’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) okuduğu şiirleri okuyor.

Onlardan biri de Hz. Kasım’ın amcası Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) uğruna canını fedâ ettiği savaş meydanında okuduğu şiirdir. Şiirin çevirisi şöyle:

Beni inkar ediyorsanız;

Seçilmiş ve (İlahi mesajın) emanet edildiği Peygamber’in evlâdı

Hasan’ın oğluyum!

İşte bu da Huseyn’dir…

Bulutlardan hiç sulanmayasıca insanlar arasında;

Rehin alınmış esir gibidir!

Hz. Kasım (Allah'ın selâmı üzerine olsun) yaşının küçüklüğüne rağmen büyük sayıda düşman öldürdü. Sonra giydiği sandaletin bağı koptu. Karşısındaki tağutları küçümsemek için savaşın ortasında kopan bağı düzeltmeye başladı. O sırada melun oğlu melun Amr b. Sâd b. Nufeyl ona doğru hamle etti ve yaşının küçüklüğüne bakmadan başına kılıçla vurup mubarek başını yardı. Hz. Kasım (Allah'ın selâmı üzerine olsun) düştü ve “Yetiş Amcacığım!...” diye feryat etti.

Allah’ın yeryüzündeki Hücceti Hz. İmam Mehdî (Allah'ın selâmı üzerine olsun ve pek müşerref çıkışını yakınlaştırsın) Nahiye-i Mukaddese ziyaretnamesinde Hz. İmam Hasan’ın oğlu Hz. Kasım’dan (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) söz ederken şöyle buyurmaktadır: “Selâm olsun Kasım oğlu Hasan’a; başının ortasından vurulana, zırhı soyulana, Amcası Huseyn’e nida edene. (Nida ettiği vakit) bir şahin gibi O’na yetişti. O’nu ayakları ve elleri ile çırpınırken gördü ve şöyle dedi: “Vallahi amcana O’nu çağırdığında icabet edememesi ya da sana icabet edip yardım edememesi veyahut sana yardım etmesi (ama yardımının) sana yaramaması pek ağır geliyor! Uzak olsun (o) topluluk; kıyamet gününde onların hasmı (düşmanı) deden ve babandır! Vallahi bu öyle bir gündür ki; bu günde yalnız bırakan çoğalmış, yardım eden ise (pek) azalmıştır...”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: