تاکید مرجعیت به رزمندگان در محورهای عملیاتی موصل : ضروریست بالاترین سطح احتیاط در تعامل با غیر نظامیان گرفتار آمده در مناطق عملیاتی بکار گرفته شود. دعوت از اهالی موصل برای همکاری با نیروهای مسلح عراق

مرجعیت اعلای جهان تشیع در نجف اشرف بار دیگر و از تریبون نماز جمعه کربلای معلی از همه رزمندگان و مجاهدان حاضر در میادین نبرد خواست تا به تمام اصول و معیار های اسلامی، اخلاقی و انسانی که در شریعت متسامح محمدی و در خصوص میادین جنگ بیان شده است متعهد و پایبند باشند.

آیت الله شیخ عبدالمهدی الکربلائی نماینده مرجعیت و خطیب جمعه کربلای معلی در خطبه دوم نماز جمعه این شهر ( 30 مهرماه 95) که در صحن مطهر حسینی ایراد گردید از همه رزمندگان حاضر در میادین نبرد با تکفیریون داعشی خواست تا به تمام اصول و معیار های اسلامی، اخلاقی و انسانی که در شریعت متسامح محمدی در خصوص میادین نبرد بیان شده است متعهد و پایبند باشند.

آیت الله الکربلائی در سخنان خود گفت :

" به عزیزان رزمنده خود آنچنانکه پیش از این نیز یادآوری نمودیم تاکید می نمائیم که بالاترین سطح احتیاط را در تعامل با غیر نظامیان گرفتار آمده در مناطق عملیاتی بکار بسته و نهایت تلاش خود را برای دفع خطر و تامین حمایت های لازم برای ایشان به انحناء مختلف معطوف نمایند. همچنین از شهروندان و اهالی موصل می خواهیم تا با نیروهای مسلح عراق در حد امکان همکاری نموده و شرایط را برای یاری رساندن این نیروها به شهروندان موصلی و نجات ایشان از سیطره تکفیریون داعشی تسهیل نمانید. بار دیگر به همه شرکت کنندگان در عملیات تاکید می نمائیم تا در تعامل با تمامی اسراء به تمام اصول و معیار های اسلامی، اخلاقی و انسانی که در شریعت متسامح محمدی آمده است متعهد و پایبند بوده و به اقدامات قانونی در حق آنها بسنده نموده و مطلقا ازانتقام جوئی و خونخواهی بپرهیزند."
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: