Pâk Ehlibeyt’in (Hepsine selâm olsun) nurunu tamamlamak istedikleri bir faciaydı; ama “Allah kafirlerin hiç hoşuna gitmese de nurunu tamamlayacaktır…”

Şehirler şöhretini boş yere kazanmaz. Bazen bir olay olur; şehrin kaderi sonsuza dek değişir. Samarra da işte böyle bir şehirdir. Nübuvvetin atan kalpleri Pâk Ehlibeyt’ten (Allah'ın selâmı hepsine olsun) iki İmam; Hz. İmam Ali Hâdi ve Hz. İmam Hasan-ı Askerî’nin (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) varlığı şehrin şöhretinin ve tüm kerametlerinin kaynağıdır. Hatta bu şehir üç İmam’a ev olmuştur. Üçüncüsü ise adalet ve ölçüsüzlükle dolduğu gibi adalet ve ölçü ile dolduracak olan Allah’ın yeryüzündeki hüccetidir (Allah'ın selâmı üzerine olsun). Samarra dediğimizde; İslam tarihinin derinliklerine uzanan devasa bir ilim ve marifet yüklü mirastan söz ediyoruz.

Sembolümüz Samarra’ya gerçekleştirilen karanlık terör saldrısının on üçüncü hatırasını yaşamaktayız. Çağlar boyunca kapanmayacak olan bu yara; H. 1426 yılı 23 Muharrem günü korkak teröristlerin eli ile açıldı. Yapılan ödlekçe ve alçakça saldırı ile Hz. İmameyn-i Askeriyeyn’in ( Hz. İmam Ali Hâdi ve Hz. İmam Hasan-ı Askerî’nin - Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Samarra’da yer alan Mukaddes Ziyaretgâhları patlatılıp kabirleri yıkıldı.

Hz. Peygamber’in Pâk Ehlibeyti’nin (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) hürmetinin çiğnendiği ve Dünyanın dört bir yanındaki on milyonlarca Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) dostunun yüreklerinin dağlandığı saldırı 22 Şubat 2006 günü sabah saat yedide gerçekleşti.Koca Mukaddes Ziyaretgâh’ın korunması için sadece beş kişilik bir polis grubu görevlendirildiği için terörist grupları kolayca baskın yaptı. Ardından mubarek kubbenin altına bombalar yerleştirdi ve patlattı. Patlama sonucunda Hz. İmam Ali Hâdi ve Hz. İmam Hasan-ı Askerî’nin (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) pâk bedenlerini içerisinde barındıran Türbenin büyük bir bölümü zarar gördü ve üç dakika ara ile yapılan patlamalar sonucunda Kubbe-i Şerîfe’nin büyük bir bölümü de yıkıldı.

Yapılan terör saldırısının ardından resmî ve gayri resmî ağızlardan çok sayıda kınama ve tepki geldi. Irak’ın genelinde bir gerilim hakim oldu. Tekfirci teröristler bu canice saldırı ile Irak’ın geneline hakim olacak bir mezhep savaşı fitnesi tutuşturmak istiyordu. Ancak Necef-i Eşref’teki Yüce Dini Merceiyet’in bilgeliği buna engel oldu. Necef-i Eşref’teki Yüce Dini Merciileri derhal toplandı,patlamanın getireceği sonuçları konuştu ve her biri fitneyi söndürecek bildiriler yayınladı.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: