Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Savaş Tümeni Kerkük – Dakuk yolunun güvenliğini sağlayacak

Kerkük’teki Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) dostları onyıllardır yaşattıkları geleneği bu yıl da sürdürerek Kerkük’ün yaklaşık olarak 20 km güneyinde yer alan Dakuk kazasındaki Hz. İmam Zeynelabidîn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) makamına yürüyerek Hz. İmam Zeynelabidîn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahadetini andı.Huseynî hizmet grupları yol boyunca yol kenarlarına kurdukları yerlerden ziyaretçilere hizmet etti. Kerkük’ün güneyinden sorumlu güvenlik güçleri de ziyaretçilerin güvenliğini korumak için yoğun önlemler aldı.

Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Savaş Tümeni ise Türkmen güçleri ve Peşmerge güçleri ile birlikte Kerkük’ü Dakuk’a bağlayan yolun güvenliğini sağlamayı uhdesine aldı. Yol boyunca yayılan Tümen zırhlıları ve savaşçılarına Haşd-i Şabi (Halk Seferberliği) 16. Tugay –Türkmen Tugayı- da eşlik ediyor. 16. Tugay –Allah izin vermesin- herhangi bir acil durum yaşanması durumunda isnat gücü olarak devreye girecek.

Birçok tarihi kaynağın belirttiğine göre bu makamda Hz. İmam Zeynelabidîn (O'na selâm olsun) namaz kılmıştır. Burada ayrıca Hz. İmam Kâzım’ın (O'na selâm olsun) soyundan üç evladın kabirleri de yer almaktadır. Alevî Haşimî hanedanın üyesi bu üç müşerref şahsiyet H.656 yılında Bağdat’tan kaçarken Moğollar tarafından katledilmiştir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: