حضور فعال آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام در دومین همایش بین المللی نسخ خطی و مستندات تاریخی استانبول

هیاتی از کتابخانه و دار المخطوطات آستان مقدس عباسی در دومین همایش بین المللی نسخ خطی و مستندات تاریخی استانبول مشارکت نموده است. این همایش را آکادمی فلسپی و دانشگاه بارتن ترکیه برگزار نموده اند.

در این همایش تنی چند از پرسنل قسمت تصویر برداری و فهرست بندی نسخ خطی حرم مطهر و مرکز ترمیم و نگهداری نسخ خطی شرکت و مقالات خود را ارائه نمودند.

مقالات آستان مقدس عباسی را آقای صالح مهدی از قسمت تصویر برداری و فهرست بندی نسخ خطی و با موضوع " موسسات فعال در زمینه آثار تاریخی عراق و نقش آنها در محافظت از میراث نوشتاری" و آقای علی عبدالمحسن با موضوع" نگهداری از نسخ خطی و نگهداری از آنها در گنجینه آستان مقدس عباسی، یک تجربه عراقی" ارائه نمودند.

لازم به ذکر است این همایش اهدافی را دنبال می کند که مهمترین آنها عبارتند از :

  • 1- ایجاد پایگاه داده گسترده برای معرفی نسخ خطی و مستندات تاریخی موجود در جهان
  • 2- چارچوب بخشی به تلاشها در زمینه نسخ خطی و مستندات تاریخی و تلاش برای هماهنگ نمودن آنها
  • 3- تدوین دروس دانشگاهی مرتبط با رشته های مربوط به نسخ خطی در راستای خدمت به این میراث ارزشمند
  • 4- تبادل تجربیات و افزایش مهارت ها در زمینه تحقیق ، مطالعه و آرشیو نسخ خطی و مستندات تاریخی
  • 5- برگزاری جلسات علمی مرتبط با حضور اساتید برجسته فن
  • 6- ایجاد بستر همکاری های مشترک بین مراکز فعال در این زمینه با هدف تحقق اهداف همایش
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: