Hz. İmam Hasan-ı Muctebâ’nın (O'na selâm olsun) şahadeti faciası…

Hz. İmam Hasan (O'na selâm olsun) Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) Pâk Torunu, Reyhânesi ve Cennet Gençlerinin Efendisidir. Vahyin ve İlahi mesajın indiği yuvada doğmuş, pâklığın ve yüceliğin sütünden beslenmiş ve Âlemlerin Hanımlarının Seyyidesi Hz. Fatıma Zehrâ’nın bağrında büyümüştür; Muhammedî hanedânın faziletlerle ve kerametlerle dolu verimli tohumudur.

Hz. İmam Hasan’ın (O'na selâm olsun) rüşd dolu siyaseti ve ümmette büyüyen konumu; Muaviye’yi O’nun aleyhine muhalefet çalışma yürütme gücü hakkında kuşkuya düşürdü. Hz. İmam Hasan (O'na selâm olsun) varken ümmetin liderliğini elinde tutabileceğinden şüphe etmeye başlamıştı. Ne zaman hak değerlere ve ümmetin maslahatına aykırı bir adım atsa Hz. İmam Hasan (O'na selâm olsun) itiraz ediyor ve ümmet de Hz. İmam Hasan’a (O'na selâm olsun) kulak veriyordu.

Bu yüzden Muaviye’nin sarf ettiği çabalar boşa gitmiş ve hayal kırıklığına uğramıştı. Çareyi Hz.İmam’ı (O'na selâm olsun) zehirletmekte buldu.

Bunun için Rum Kralı’na bir elçi yollayıp ondan öldürücü bir zehir istedi. Rum Kralı da “Bizimle savaşmayan bir kimsenin öldürülmesine yardımcı olmak bizim dinimize aykırıdır” diye cevap yolladı. Muaviye buna cevaben “Bu adam; Tuhame diyarından – yani Resûlullah’ından (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) - senin babanın koltuğunu isteyerek ayaklanan adamın oğludur. Ben de onu zehirletip kulları ve memleketleri O’ndan rahat etmek istiyorum” dedi.

Rum Kralı da bunun ardından Muaviye’ye ciğerleri paramparça eden bir zehir yolladı ve Hz. İmam Hasan’ın (O'na selâm olsun) hain eşi Cûde ile O’nu zehirletti. Cûde facir bir aileden gelen zalim ve habis ruhlu bir kadındı.

Cûde’nin babası Müminlerin Emîri’nin (Allah'ın selâmı üzerine olsun) katledilmesine katılmıştı. Kardeşi de daha sonra Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) katledilmesine katılacaktı. Zehirletildikten kırk ya da altmış gün sonra Hz. İmam Hasan (O'na selâm olsun) kardeşi Hz. İmam Huseyn’e (O'na selâm olsun) son vasiyetlerini yaptı. Ecelinin yaklaştığını biliyordu.

Hz. İmam Hasan-ı Muctebâ (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şehîd olduğunda H. 50 senesi Safer ayının yedinci günüydü. Başka bir rivayet de Hz. İmam’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Safer ayının yirmi sekizinci gününde şehîd olduğunu söylemiştir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: