آوارگان موصل : آیت الله العظمی سیستانی ( دام ظله) بعد از ذلت داعش، ما را سرافراز نمودند.

آوارگان موصلی که خانه و کاشانه خود را بواسطه درگیری ها در استان نینوی به مرکزیت موصل رها نموده و به مناطق امن گریخته اند، از حضور هیات اعزامی دفتر مرجعیت اعلای شیعه حضرت آیت الله العظمی سیستانی( دام ظله) اظهار خرسندی نمودند.

هیات اعزامی دفتر مرجعیت اعلای شیعه ضمن حضور در بین آوارگان موصلی، بیش از ده هزار سبد غذائی ارسالی مرجعیت را بین این خانواده ها توزیع نمودند.

آوارگان حاضر در اردوگاه های مورد بازدید هیات مرجعیت ضمن اظهار خرسندی ازحضور نمایندگانی از دفتر معظم له و بررسی احوال ایشان، فتوای مرجعیت را مایه سرافرازی خود پس از آنچه ذلت تحت سیطره داعش دانستند توصیف و از مواضع معظم له تقدیر و تشکر نمودند.

لازم به ذکر است هیات اعزامی دفتر مرجع اعلای جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی سیستانی ( مد ظله العالی) ضمن حضور در کنار آوارگان مستقر در اردوگاه های آوارگان واقع در روستای " السبعاویین" ، اردوگاه " الجدعه" در نزدیکی القیاره، اردوگاه " الخازر" و اردوگاه " حسن شامی" بیش از 10 هزار سبد غدائی را بین این خانواده ها توزیع نمود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: