Mukaddes Türbeler Tarafından İstanbul’da Yapılan “Muharrem Kardeşliktir” Sergisi Büyük İlgi Gördü!

Sergiden bir kare
Sergiden bir kare
El Kefil Ağı Özel, İstanbul
İstanbul’da Mukaddes Türbeler tarafından hazırlanan “Muharrem Kardeşliktir” sergisi, ilk ve ikinci gününde büyük ilgi ve ihtimama mazhar oldu. Sergi, tanıdık simaların ve çok sayıda vatandaşın yanı sıra turistlerden de çok rağbet gördü. Sergiyi gezen misafirler, Mukaddes Türbeler tarafından sunulan fikri- kültürel eserler, fotoğraflar ve hediyelerden ötürü çok memnun olduklarını ifade ettiler. Sergide bulunan Kubbe-i Şerife’lerin Sancakları benzersiz bir şekilde rağbet gördü. Aynı şekilde Türkiye’de günlük yayın yapan basın öğeleri, Serginin yankılarının İstanbul ve çevresine ulaşmasında çok etkili oldu. Sergiye gelen resmi şahsiyetler ve entelektüeller; Serginin Dünya ile iletişim kurabilmek adına yeni ve çeşitli bir pencere olması fikrini çok önemsediklerini ve memnuniyetlerini dile getirdiler.Mukaddes Bünye Türbe bünyesinde çalışanlar, Alulbeyt Müessesi adına Şeyh Onurşan Rahmani ile birlikte sergide bulunan her ayrıntı için detaylı açıklama yaptılar. Haberlerin günlük olarak doğrudan yayınlanması hususunda El-Kefil Temsilciliği etkin ve fark edilir bir rol oynadı.

Konuyla ile ilgili El-Kefil’e konuşan Mukaddes Abbasiyye Türbesi Genel Sekreter Yardımcısı Müh. Beşir Muhammed, şu açıklamaları dile getirdi: “Irak’taki Mukaddes Türbelerin böylesi forumlarda bulunmasının çok büyük bir önemi vardır. Çünkü birçok zorluk ve eziyete Mukaddes Türbeleri ziyaret ederek şefaate ve hakiki zaferi kazanabilmek uğruna göğüs geren Ehlibeyt Aleyhimusselam sevenlerinin, uğruna bu denli fedakarlık göstermeye razı oldukları Mukaddes Türbelerin kendi ülkelerinde ait bir sergisi olduğunu görmelerinde de çok büyük bir önemseme hissine kapılacaklardır. Bu da Mukaddes Türbelerin Ehlibeyt Aleyhumusselam Kültürünü yaymasındaki önderlik edici ve etkileşim oluşturucu rolünün ne denli olduğuna dair çok açık bir delildir.”

Ayrıca El-Kefil’e konuşan Mukaddes Aleviyye (İmam Ali) Türbesi Düşünsel ve Kültürel İşler Bölümü Başkanı Hacı Haşim Paçaci şunları söyledi: “Alulbeyt Müessesesi’nin Türkiye Bölümü, Irak’taki Mukaddes Türbelere yolladığı davet etmesinin akabinde; Ehlibeyt (Aleyhumusselam) Fikrini ve Kültürünü yaymaya, Türk toplumu ve diğer Müslüman toplumlar ile dini yönden ilişkiler kurmaya ve tanışıklığı pekiştirmeye katkıda bulunma gibi amaçları güden tutan Mukaddes Türbeler, yapılan davete icabet etti. Bu adım gerçekten de doğru bir adım olarak kabul edilmektedir. Başka Müslüman ülkelerin, hatta Müslüman olmayan ülkelerin de, Ehlibeyt (Aleyhumusselam) fikrinin yayılması hususunda buna benzer adımlar takip etmesini, büyük bir içtenlikle umuyoruz.”

Türbeler bünyesinde yollanan heyet üyelerinden; İmam Huseyn Müzesi Müdürü Seyyid Alâ Ziyauddin El-Kefil’e şu açıklamaları yaptı: “Serginin kurulmuş olduğu bu yer gerçekten çok önemli bir yerdir ve bu bölgede Mukaddes Türbeler için yapılmış bir serginin yapılması da gerçekten önemli bir hadisedir. Allah’a hamdolsun ki; katılım çok iyi ve mekanda bulunanlar harika.”

Irak’ta bulunan “Hz.Ebulfazl (Aleyhisselam) Müzesi” Müdürü Prof. Sadık Lâzim ise, şu açıklamalarda bulundu: “Irak’taki Mukaddes Türbelerin faaliyetlerini yayan bir pencere olması hasebiyle yurt dışındaki sergi ve festivallere katılımda büyük fayda bulunmaktadır.”

Konuyla ilgili olarak konuşan Mukaddes Abbasiyye Türbesi bünyesindeki Düşünsel Ve Kültürel İşler Bölümü’na bağlı Düşünce ve Eser Oluşturma Şubesi Sorumlusu Prof. Rizvan Es-Selami şu beyanatları dile getirdi: “ Irak’ta bulunan Mukaddes Türbeler, yıllar süren Baskıcı yönetim zulmünün ardından hakiki mevkiine yerleşmiştir. Bu Mukaddes Türbelerin Merce’iyet-i Ulya (en üst dini yetkili konum) tarafından temsil edilen şer’i idaresinin ve bu iradenin temsilcileri olan Türbelerde çalışanlarının, gerçek Muhammedi Düşünce ile Ehlibeyt (Aleyhumusselam) yaklaşımının yayılması için her türlü çabayı harcamaktan geri durmayacağının gözlerden kaçmaması gerekmelidir.Bu sebeple; genelde Irak’taki Mukaddes Türbeler ve özellikle de Kerbela’daki Mukaddes Türbeler, bu her düzeydeki kitleleri kapsayan ve onlara hitap eden dev bir uyanış sergilemiştir. Bu nedenle bu sergiyi, yıllar önce aldığımız tüm uluslar arası festivallere aktif olarak katılmaya başlamamızdan bu yana; (takip ettiğimiz yolun) devamı niteliğinde atılmış bir adım olarak ifade edebiliriz.

Şunu bir kez daha hatırlatalım ki; sergi 1 Aralık 2011’den (5 Muharrem 1433 h. karşılığı) 8 Aralık 2011 ( 12 Muharrem 1433 h.) günün sonuna kadar, sabah saat 9’dan akşam saat 5’e kadar açık olacaktır.

Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: