دستورالعمل فرماندهی عملیات مشترک ویژه زائران اربعین حسینی – توجهی به شایعات نداشته باشید.

فرماندهی عملیات مشترک عراق، دستور العملی هفت ماده ای ویژه زائران اربعین حسینی صادر نمود.

در این بیانیه به زائران در خصوص توجه به شایعات که اغلب هدفدار و مغرضانه هستند هشدار داده شده و از همگان خواسته شده است تا افرادی را که تلاش در ایجاد بی نظمی در این مراسم میلیونی دارند را به نیروهای امنیتی معرفی نمایند.

در دستور العمل فرماندهی عملیات مشترک ارتش عراق آمده است: فرماندهی مشترک عملیات ارتش عراق ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات خواهران و برادران زائر، توجه ایشان را به موارد ذیل جلب می نماید:

  • 1- استفاده از حمل و نقل عمومی بجای خودرو شخصی بدلیل نبود پارکینگ به اندازه کافی
  • 2- ضرورت دریافت دارو از مراکز رسمی و دارای مجوز
  • 3- گزارش فوری رویدادها و حرکات مشکوک به نیروهای امنیتی
  • 4- استفاده از غذا و نوشیدنی موکبها و هیاتهائی که مجوز رسمی دارند.
  • 5- از همه زائران انتظار می رود به منظور تامین امنیت زائران به درخواست مراکز ایست و بازرسی توجه و با نیروهای آنها همکاری نمایند.
  • 6- همکاری با نیروهای نظامی و امنیتی حاضر در مسیر پیاده روی اربعین و اجرای اوامر ایشان
  • 7- عدم توجه به شایعات مغرضانه که از سوی برخی گروه های مغرض و با هدف بر هم زدن امنیت و آرامش برگزاری این مراسم صورت می گیرد و همچنین گزارش رویدادهائی از این دست به نیروهای امنیتی
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: