Fotoğrafların dilinden Hz. Huseyn (O'na selâm olsun) aşkı…

Siyasi bilimler, psikoloji ve sosyoloji uzmanlarını yorumlamakta aciz bırakan türden fotoğraflar…

Muhtelif ülkelerden, kültürlerden, sosyo – ekonomik düzeylerden, etnik kökenlerden, düşüncelerden ve kimliklerden insanlar… Hepsi Kerbelâ’ya giden yolda birleşmiş.

Dışarıdan bakan biri “Bu kadar insanı bu yürüyüşü gerçekleştirmeyi kim emretti? Bu yaşlı hanımları, ihtiyar adamları, gençleri ve küçükleri bunca sıkıntıyı çektiren ne? Bir kraldan, bir sultandan ya da bir yöneticiden bir emir mi var? Elde edilecek bir kazanç ya da bir menfaatı kaybetme korkusu mu var?”

Hayır bunların hiçbiri değil; bu Rabbanî bir emir ve ilahi bir irade üzerine toplanan bir iman kitlesi… İnsanlar yeryüzündeki tüm hazineleri harcasalar böyle bir şeyi bir araya getiremezler...

Noksan sıfatlardan münezzeh olan Yüce Allah müminlerin kalplerini birbirine ısındırmıştır. Yüce Allah’ın iradesi tecelli etmekte; her yıl Şehitlerin Efendisi ve Hz. Muhammed Mustafa’nın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) torunu Hz. İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) kabrinin yanı başında hep birlikte, meveddetleri Allah-u Teâlâ tarafından farz kılınan Ehlibeyt’e (Allah'ın selâmı hepsine olsun) sevgi ve bağlılık portresi ortaya koymaktadırlar.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: