توزیع روزانه 2500 قالب یخ بین موکبهای خدماتی از سوی حرم مطهر عباسی

با توجه به برپائی مراسم میلیونی زیارت اربعین حسینی ونظر به افزایش دمای هوا در روزهای منتهی به این مراسم، کارخانه یخ وابسته به حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام روزانه 2500 قالب یخ تولید و بین موکبهای خدماتی توزیع نمود.

از سوی دیگر کارخانه آبی معدنی الکفیل ، ده ها هزار کارتن حاوی بطری های آب آشامیدنی مورد نیاز هیاتها و موکبهای خدماتی را در محل برپائی این موکبها به ایشان تقدیم نمود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: