Dün İstanbul’daki Mukaddes Türbeler Sergisi’nde Aşûra Günü Münasebetiyle İkram (İhsan) Yemeği Verildi

Hüseyni İkramda hazır bulunan konuklardan bir kare
Hüseyni İkramda hazır bulunan konuklardan bir kare
El Kefil Ağı Özel, İstanbul

İmam Huseyn’in (Aleyhisselam) şiarlarının Dünyanın ücra köşelerindeki farklı dil,din ve ırktan insanların bulunduğu yörelerde yükselmesi garipsenecek bir durum değildir.Zira kendisi ümmeti tümüyle ıslah etmek için kıyam etmiş ve Beni Ümeyye zorbalarının siyasetleri sonucu yapılan yozlaşmanın ve bozulmaların (tahrifin) islahı için var gücüyle gayret sarfetmiştir.

Bu bağlamda, Ehlibeyt (Allah’ın Selamı Onların üzerine olsun) düşüncesini, yaklaşımını (veya metodolojisini) ve fikirlerini tüm dünyaya yaymayı kendisi için en önemli vazifelerden biri olarak sayan ve o biçimde göz önünde tutan “Irak’taki Mukaddes Türbeler İdaresi”; bu çerçevede dünya çapındaki (kendi alanı ile ilgili) tüm fuar,festival, kutlama ve sergilere katılmış, bu tip organizasyonların yapılmasına önderlik etmiştir. Bunun yanı sıra bu tip organizasyonların yapılması için katkıda bulunmuş, kendileri de organizasyon düzenlemiş ve bu organizasyonlara çağrılan konukların ağırlanması vazifesini da üstlenmişlerdir. Bu organizasyonlardan biri de 1-8 Aralık 2012 tarihleri arasında Irak’ta bulunan Mukaddes Türbeler hakkında bilgi verilen ve Hicri takvimin Muharrem ayında gerçekleşen “Muharrem Kardeşliktir” Sergisidir.

Muharrem-i Haram ayının onuncu günü olan Aşûra günün girmesi ve – tarihteki en acı verici olaylardan birinin gerçekleştiği ve eşi benzeri bulunmayan - bir gün olan; İmam Huseyn’in,Ehlibeyti’nin (Hane halkının) ve Dostlarının (Allah’ın selamı hepsinin üzerine olsun) Taff vakıasında tahakkuk eden Şehadetleri münasabetiyle,Irak’taki Mukaddes Türbeler İdaresi ve Alulbeyt Müessesi işbirliğinde binden fazla ziyaretçinin ve çok sayıda Ehlibeyt (Allah’ın selamı onların üzerine olsun) Muhibbi (Seveninin) katılımıyla ziyafet yemeği verildi.

Matemde bulunanlar Hüseyni hüzünlerin şehri Muharrem ayının girmesi sebebi ile yaşadıkları hüznü dile getirdiler. Kurulan çadırda kendilerini sanki Kerbela’daymış gibi hissetiklerini ifade eden ziyaretçiler, Kerbela’daki Aşura iklimini soluduklarını dile getirdiler.

Irak’taki Mukaddes Türbeler ve özellikle de Her iki Mukaddes Türbenin (Hz.Ebulfazl Abbas ve İmam Huseyn –Aleyhimasselam) Genel Sekreterleri Tüm dünyada Ehlibeyt kültürü’nün yayılması için gösterdikleri özel önem gösterdiklerini değerli site ziyaretçilerimize hatırlatmak isteriz. Zira; Ehlibeyt Kültürü’nün tüm dünyada yayılmasına ve Irak’ta Bulunan Mukaddes Türbelerin Türkiye’de kurdukları Aşûra Çadırı’nda temsil edilmesine dair verimli ve sürekli çalışma yapılmasını çok önemsemişlerdir.

Kendilerinin özel ihtimam gösterdikleri bu hususta; Türbeler bünyesinde görev yapan Bölüm Başkanları’nın da aralarında bulunduğu üst seviyedeki üyelerden oluşan bir heyet yollamış ve yapılan çalışmaları yakından takip etmişlerdir.Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: