İşte Rebîülevvel ayında yaşanan önemli tarihi olaylar…

1 Aralık 2016 Perşembe günü Hicri 1438 senesi Rebiülevvel ayının ilk günüdür. Mukaddes Hz.Huseyn ve Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Türbeleri de Huseynî hüzünler mevsimi olarak bilinen Muharrem-i Harâm ve Safer-i Hayr aylarının sona ermesi ile birlikte Kubbe-i Şerîfeleri’nde yer alan kara sancakları indirip kızıl renkli sancaklarını göndere çekti.

Bu pek faziletli ayın (Rebîülevvel ayının) günlerinde çok sayıda dini münasebet ve önemli hadise yaşanmıştır. Bu özel günler şunlardır:

İlk günü: Hz. İmam Ali b. Ebî Talib’in (O'na selâm olsun) Hz. Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) yerine yatağında yatması ve Hz. Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) Medîne-i Münevvere’ye hicreti.

Üçüncü günü: H.64 senesinde Yezid’in atadığı ordu komutanı Husayn b. Numayr’ın Kâbe-i Müşerrefe’yi taşlattırıp yakması.

Dördüncü günü: Hicretin ilk senesinde Hz. Peygamber’in (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) Sevr dağından çıkıp Medîne-i Münevvere’ye doğru hareket etmesi.

Beşinci günü: Hz.İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) kızı Sekîne’nin (Onlar’a selâm olsun) vefâtı. H.117

Sekizinci günü: Bir rivayete göre Hz. İmam Hasan-ı Askerî’nin (O'na selâm olsun) şahadeti (H.260) ve oğlu, Allah’ın yeryüzündeki Hücceti Hz. İmam Mehdî’nin (Allah'ın selâmı üzerine olsun ve pek müşerref çıkışını yakınlaştırsın) imametinin başlangıcı. Canlarımız O’na fedâ olsun.

Onuncu günü: Hz.Resûl-i Ekrem’in (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) Dedesi Hz.Abdulmuttalib’in (O'na selâm olsun) vefâtı. Hz. Peygamber Efendimiz’in (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) doğumundan sekiz yıl sonra ve Nebevî hicretten 45 yıl önceydi.

Onuncu günü: Hz. Resûl-i Ekrem’in (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) Hz. Hatîce-i Kubra (Allah'ın selâmı üzerine olsun) ile evlenmesi.

On ikinci günü: Hz. Resûl-i Ekrem’in (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) mubarek doğumu. (Bir rivayete göre)

On ikinci günü: Hz. Resûl-i Ekrem’in (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) Medîne-I Münevvere’ye girişi. Hicretin ilk yılı.

On yedinci günü: Hz. Resûl-i Ekrem’in (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) mubarek doğumu. Hicretten 53 yıl önce. (Daha meşhur olan bu rivayettir).

On yedinci günü: Hz. Resûl-i Ekrem’in (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) torunu Hz.İmam Câfer-i Sâdık’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) doğumu. H. 83 senesi.

Yirmi ikinci günü: Benî Nazîr Gazvesi. H. 4 senesi.

Yirmi beşinci günü: Hz. Saîd b. Cubeyr’in Haccac’ın eliyle şehîd edilişi. H.95 senesi.

Yirmi altıncı günü: Hz.İmam Hasan-ı Muctebâ (O'na selâm olsun) ile Ebu Sufyan oğlu Muaviye arasında barış antlaşması imzalanması. H. 41 senesi.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: