ارسال کمکهای آستان مقدس عباسی برای رزمندگان عملیات آزادسازی موصل – روحیه رزمندگان در سطح بسیار بالائی قرار داد.

فرآیند پشتیبانی آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام از رزمندگان و مجاهدان عراقی در میادین نبرد حق علیه باطل در منطقه عملیاتی موصل با قدرت و جدیت ادامه دارد و این برنامه از اولین روزهای صدور فتوای جهاد کفائی در برنامه کاری حرم مطهرقرار داشته بطوریکه کمیته ای ویژه بدین منظور ازسوی آستان مقدس عباسی تشکیل گردیده است.

در همین راستا، هیاتی از قسمت امور دینی حرم مطهر و برخی قسمتهای دیگر مامور رساندن کمکهای حرم مطهر به رزمندگان حاضر در منطقه عملیاتی موصل و عرض تبریک به مناسبت تحقق پیروزی ها اخیر گردیدند.

آقای شیخ عادل الوکیل نائب رئیس قسمت امور دینی حرم مطهر که ریاست این هیات را بر عهده داشت در گفتگو با خبرنگار شبکه جهانی الکفیل گفت: هر آنچه به این رزمندگان تقدیم گردد حقیقتا در مقابل آنچه ایشان در این شرایط سخت جغرافیائی و آب و هوائی به این ملت تقدیم نموده اند، بسیار ناچیز است.

وی در ادامه افزود: کاروان کمکهای آستان مقدس عباسی به دستور علامه سید احمد الصافی متولی شرعی حرم مطهر و با هدف استمرار بخشی به دیدار با این دلیرمردان تهیه و اعزام شده است.

وی در پایان ضمن عالی توصیف نمودن روحیه رزمندگان در میادین نبرد، منابع مالی تامین کمکهای ارسالی حرم مطهر به جبهه را برآمده از صندوق کمکهای مردمی به جبهه های نبرد حق علیه باطل اعلام نمود.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: