Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi Atölyeleri ve Depoları (I.Grup/El-Vefâ ) projesi kararlı adımlarla ilerliyor

Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi Atölyeleri ve Depoları (I.Grup/El-Vefâ) projesi tıpkı Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi’nin gerçekleştirip uyguladığı diğer projeler gibi kararlı adımlarla ilerliyor. Çalışmaların proj öncesinde üzerine anlaşılan teknik ve mühendislik planları doğrultusunda ve anlaşmada belirtilen zaman diliminde tamamlaması için tüm imkanlar seferber edilmiş durumda.

Projenin gerçekleştirilmesinden doğrudan sorumlu taraf olan Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Mühendislik Projeleri Bölümü adına Uluslararası El-Kefîl Ağı’na proje çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Bölüm Başkanı Ziya Mecîd Saiğ şunları söyledi:“ Proje Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi’nin hem depolama hem üretim yönünden benimsediği projeler zincirinden biridir. (Bu projeler Mukaddes Türbe’nin) muhtelif alanlarda ve yönlerdeki tam kapsamlı stratejik gelişim (ve) kalkına sağlamaya yönelik ciddi gayretlerinin bir parçasıdır. Kerbelâ’nın güneyindeki İbrahimiyye’de yer alan El-Vefâ Depolama ve Üretim Kompleksi; diğer kompleksler ile birlikte gerek depolama gerek üretim yönünden yakın ve uzak vadede dinamik bir kaynak desteği oluşturmaktadır.”

“Proje El-Livâ Uluslararası Müteahhitlik ve Üretim şirketi tarafından gerçekleştirilmekte olup iki bölüme ayrılmıştır. İlki iki kattan oluşmakta olup her bir kat 30 m genişliğinde ve 100 m uzunluğunda olup 3000 m2 lik bir alan kaplamaktadır. (Bu bölüm) modern bir yöntem benimsenerek uygulanmakta olup açık bir boşuğa sahiptir. Dış çevresine dağıtılmış olan 48 beton direkten oluşmaktadır. Bu direkler de onların yükünü ve ağırlıklarına dayanabilecek ölçülere sahip başka bir beton tabakanın üzerine sabitlenmiştir. (Direklerin) alanı 90 cm x 90 cm ve yüksekliği 8m’dir. Her iki kat arasında bir tavan bulunmaktadır ve bu tavanda da gizli kamera teknoloji kullanılmıştır.”

“Bu direklerin etrafını saran bir beton duvar vardır ve uzunluğu 1 m’den fazladır. Yukarısında da bu amaca yönelik olarak Sandwich Panel malzemeden yapılmış bir duvar yer almakta olup bu duvarın montajı özel bir yöntemle yapılmıştır. Bu atölye farklı kapasitelere sahip iki asansörle donatılacak olmaktadır. Bunlar ileride değerlendirilecektir. Bunun yanı sıra acil durumlara özel iki merdiven ve iki tuvalet (yapılmıştır).”

Saîğ depolama bölümü ile ilgili olarak da şunları söyledi: “2500 m2lik bir alan üzerine inşa edilen bu depoda yine açık bir boş alan bulunmaktadır. Dış çevresine dağıtılmış olan 70 cm x 70 cm’lik 30 beton direkten oluşmaktadır. Deponun yüksekliği 10.15 m, genişliği 25 m ve uzunluğu 100 m’dir. Uygulamasında temelinden beton direklerin bağlanması, dıştan kaplanması ya da kullanılacağı yöntemler ile uyumlu hususlar gibi böylesi depolara has tüm teknik ve mühendislik (detayları) gözetildi.”

“Proje tümüyle; yangın söndürme, yangın alarmı, uyarı, kameralarla takip sistemleri ile iç ve dış kanalizasyon ve atık su şebekeleri, tuvalet ve lavabolar, yönetim odaları vb (sistem, şebeke ve odalarla) donatılmıştır.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: