Çiçeği burnunda Harp Akademisi mezunları Hz.Ebulfazl Abbas’ın (O'na selâm olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nda and içti

Irak’taki harp akademisi mezunu öğrencilerin çoğu; gerek ferdî olarak gerekse de toplu olarak Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhında and içmeyi gelenek haline getirmiştir. Bu and içme merasimlerinden biri de 6 Rebiülevvel 1438 (6 Aralık 2016) Salı günü gerçekleşti. Irak’ın Nasırıiyye eyaletindeki IV. Harp Akademisinin çiçeği burnunda mezunları Mukaddes Ziyaretgâhta kıtalar halinde dizilip Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Pâk Kabrinin yanı başında O’nun mutahhar yolundan gideceklerine ve vatan toprağını, ülkenin güvenliğini ve mukaddes değerlerini müdafaa edeceklerine dair and içtiler. Bu and gerek huzurunda edilen kutlu şahsiyetin Allah katındaki makamı açısından gerekse de ülkeye bağlılığı perçinlemesi açısından büyük bir anlam ifade ediyor.

Akademinin Âmiri Albay Abdulkerîm Sevâdî bu yemin töreni ile ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’na şunları söyledi:

“Bugün Allah’a hamdolsun; Hz.Ebulfazl Abbas (O'na selâm olsun) Efendimizin Ziyaretgâhını ziyaret etmek ve Hz.İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) Ordusunun Komutanı’nın huzurunda and içmekle şereflendik. Hz.Ebulfazl Abbas (O'na selâm olsun) kardeşlik ve cesarete dair çok yüce anlamlar ihtiva eden dersler vermiştir. Hz.Abbas (O'na selâm olsun) kelimenin tam anlamıyla askerî bir komutandı. Bu subayların eda ettiği selam ve içtikleri and; memleketlerine borç mesabesindedir. Irak’ı terör tehlikesine, suçlulara ve Irak toprağını kirletmek isteyenlere karşı en iyi şekilde koruyacaklarını (ifade etmektedir)… Subay evlatlarımızın bunu Hz.İmam Huseyn’in Sancaktarı Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) eda etmesi kıvancımızı arttırmaktadır.”

“İşte bugün Mukaddes Kerbelâ şehrindeyiz; Efendimiz Hz.İmam Huseyn’e ve Kardeşi Hz.Ebulfazl Abbas’a (Onlar’a selâm olsun) vatanımızın hizmeti hususunda vefâkar erler olacağımıza ve ilk (baş) hedefimizin vatanı, halkı ve mukaddes değerleri müdafaa etmek olacağına dair and içiyoruz. Mezun olan öğrencilerin sayısı 221 olup Teğmen rütbesi ile mezun olmuşlardır ve hava gücü ile hava savunması sınıflarındadırlar.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: