Hidayet Önderlerinin On Birincisi Hz. İmam Hasan-ı Askerî’nin (Hepsine selâm olsun) şahadeti hatırası üzerine…

Rebîülevvel ayının sekizinci günü Nübuvvet Hanedânı Ehlibeyt’in (Allah'ın selâmı hepsine olsun) aşıkları için hüzü ve acı dolu bir hatıranın yıldönümüdür. Bu günde Pâk Muhammedî Önderlerinin On birincisi Hz.İmam Hasan-ı Askerî (O'na selâm olsun) şehîd olmuştur. Hz.İmam Hasan-ı Askerî’nin (O'na selâm olsun) kutlu yaşantısı dünyaya karşı zahitlik, Allah’a yöneliş, ilim, edep ve ahlâka dair en güzel anlamlarıyla dolup taşmıştır. Mubarek şahsiyetinin görüngülerinden biri de Allah-u Teâlâ’dan duyduğu şiddetli korkudur. Henüz çocuk yaşta iken ateşe ve oduna bakar ve bayılıncaya kadar Allah korkusundan ağlardı. Bu da Pâk ve Masum Ehlibeyt’in (Hepsine selâm olsun) efradı için alışılagelmişin dışında bir şey değildir.Babası Hz.İmam Ali Hâdî’nin (O'na selâm olsun) nezdinde özel ve yüksek bir makâma sahipti. Hz.İmam Hasan-ı Askerî’nin (O'na selâm olsun) döneminde O’nu hakkıyla tanıyan ilk kişi O’ydu. Hz.İmam Ali Hâdî (O'na selâm olsun) İmametin neslinin bekâsı için insanlardan O’nu sakladı ve çok yakın dostları haricinde kimseyi O’nun makamından haberdar etmedi. Ancak O’nun hakikatini yansıtan birtakım şeyler söylemiştir. Mesela Fehfekî O’nun yerine geçecek olanı sorduğu zaman; oğlu Hz.İmam Hasan-ı Askerî (Onlar’a selâm olsun) hakkında şöyle buyurduğunu görmekteyiz: “Ebu Muhammed Âl-i Muhammed (Muhammed Soyu, Hanedânı) arasında huyu en samimi ve hücceti en güvenilir olandır. O oğullarımın en büyüğüdür. Halef odur. İmametin kulbu ve hükümleri ona varacktır. Bana soracağını ona sor. İhtiyaç duyduğun (şeyler) ondadır.”Hz.İmam Hasan-ı Askerî’nin (O'na selâm olsun) imametinin müddeti altı senedir. Birçok lakap ile meşhur olmuştur. Bunlardan biri “Askerî”dir. Bunların yanı sıra “Refîk (Dost, şefkatli), Zekîy (Arındırılmış), Emîn (Güvenilir), Meymûn (Uğurlu), Takî (Pek Takvalı), Tâhir (Pâk), Nakî (Tertemiz kılınmış, saf kılınmış), en-Nâtiku anillah (Allah adına konuşan sözcü), el-Mu’minu billah (Allah’a iman eden, güvenen), el-Murşidu ilallah (Allah’a götüren kılavuz), Es-Sâdık (özüyle sözüyle ve yaptıkları ile doğru, dosdoğru), es-Sâmit (suskun), el-Emînu ala sirrillah (Allah’ın sırları emanet ettiği kimse), el-Hâdi (doğru yola ileten), el-Muhtedî (doğru yola erdirilmiş), el-Mudî (ışıldayan, ışık saçan), eş-Şâfî (iyileştiren), el-Mardîy (Allah’ın razı olduğu kimse), Hâlis, el-Hâs (özel), Şefî (çok şefaat eden), Mûfî (sözünü, ahdini yerine getiren), Sahî (elibol, çok cömert), Mustewdâ (Emanetin ona verildiği kimse)…” gibi lakapları da vardır. Bunların her biri O’nun (Allah'ın selâmı üzerine olsun) sahip olduğu mükerrem ve mubarek sıfatlardan ötürü O’na verilmiştir.Hz.İmam Hasan-ı Askerî (O'na selâm olsun) Hicri 260 senesinde Rebîülevvel ayının sekizinci gününde şehîd olmuştur. (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şehîd olduğunda 28 yaşındaydı. Ümmetin Hz.İmam Hasan-ı Askerî’yi (Allah'ın selâmı üzerine olsun) gerek Alevî gerekse de Abbasî (yani Hz.İmam Ali (O'na selâm olsun) ya da Peygamber Efendimiz’in (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) amcası Abbas’ın soyundan gelen) olsun tüm Haşimoğullarından üstün tutup saygı göstermesine tahammül edemeyen Abbasî rejiminin yöneticisi Mutemed’in onu zehirletmesi sebebiyle şehîd olmuştur. Hz.İmam Hasan-ı Askerî (Allah'ın selâmı üzerine olsun); Dedesi Hz.Resûlullah’ın (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) dini, ümmeti ve evlâdı Hz.İmam Mehdî’ye (Allah'ın selâmı üzerine olsun ve pek müşerref çıkışını yakınlaştırsın) dair vazifesini tamamiyle yerine getirdikten sonra Refîk-i Âla (Yüce Dost) ile buluşmuştur. Hz.İmam Hasan-ı Askerî’nin (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahadetinin ardından İmamet Hz.İmam Mehdî’ye (Allah'ın selâmı üzerine olsun ve pek müşerref çıkışını yakınlaştırsın) geçmiştir. Hz.İmam Mehdî (Allah'ın selâmı üzerine olsun ve pek müşerref çıkışını yakınlaştırsın) o sırada beş yaşındaydı. Bu da yine Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) için şaşılacak bir şey değildir. Hz. Yahya’ya (Allah'ın selâmı üzerine olsun) çocuk yaşta peygamberlik bağışlayan Allah-u Teâlâ; Hz.İmam Mehdî’nin (Allah'ın selâmı üzerine olsun ve pek müşerref çıkışını yakınlaştırsın) Dedesi Hz. İmam Muhammed Cevâd’a (Allah'ın selâmı üzerine olsun) da sekiz yaşında İmamet (Hidayet önderliği) ile görevlendirmişti.Hz. İmam Hasan-ı Askerî, Babası Hz. İmam Ali Hâdî’nin (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) yanı başına defnedilmiştir. Pâk kabirleri Samarra şehrindedir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: