Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi Hz.İmam Hasan-ı Askerî’nin (O'na selâm olsun) şahadeti hatırası münasebetiyle özel matem meclisi düzenledi

Muhammedî Hidayet Önderlerinin Onbirincisi Hz. İmam Hasan-ı Askerî’nin (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahadeti hatırası münasebetiyle Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi mensuplarına yönelik özel matem meclisi düzenledi.

8 Rebiülevvel 1438 (8 Aralık 2016) Perşembe sabahı Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nın ana avlusunda (Sahn-ı Şerîf) düzenlenen matem meclisi Kur’ân-i Kerîm tilaveti ve Mukaddes Türbe’nin Diyanet İşleri Bölümü Başkanı Şeyh Salâh Kerbelâî’nin sohbeti ile başladı. Hz.İmam Hasan-ı Askerî’nin (O'na selâm olsun) İslam ümmetine yaptığı bağışlar, Muhammedî risaleti müdafaadaki büyük mücadelesi, ilmi, maarifi, küçük yaştan itibaren ön plana çıktığı güzel ahlâkı ve çağının ulemâsı arasındaki büyük makamına değinen Şeyh Kerbelâî; Hz. İmam’ın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) yaşadığı büyük zulümleri ve Medîne’den Samarra’ya zorla getirilmesini anlattı. Hidayet Önderlerinden (Hepsine selâm olsun) ve onlardan biri olan Hz.İmam Hasan-ı Askerî’nin siretinden edinilen hak inancın korunmasına vurgu yapan Şeyh Kerbelâî özellikle de İslam ümmetini kasıp kavuran zorlu şartlarda Hz.İmam Mehdî’nin (Allah'ın selâmı üzerine olsun ve pek müşerref çıkışını yakınlaştırsın) intizarının önemine vurgu yaptı.

(İntizar; kutlu çıkışı beklemek ve bunun için hazırlık yapmaktır.)

Matem meclisinde ayrıca mersiyeler ve sinezenlerle Hz.İmam Hasan-ı Askerî’nin (O'na selâm olsun) kendi dönemindeki yöneticilerden gördüğü büyük zulümler ve baskılar anıldı.

Ayrıca Irak’ın ve Dünyanın dört bir yanından gelen Ehlibeyt (Allah'ın selâmı hepsine olsun) dostlarının Hz.İmam Hasan-ı Askerî’nin (O'na selâm olsun) şahadetini Samarra’daki Mukaddes Ziyaretgâhı’nın yanı başında anmakta olduğunu da hatırlatmak isteriz.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: