Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi’nden Hz.Ebu Talib (Allah O’ndan razı olsun) hakkında belgesel film

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Kültür ve Düşünce İşleri Bölümü’ne bağlı Foto – Video Çekim ve Kurgu Şubesi; İslam’ın ilk mücahidi Hz.Ebu Talib’in (Allah O’ndan razı olsun) hakkındaki belgesel filminin yapımını tamamladı. Hz.Ebu Talib’in (Allah O’ndan razı olsun) hayatı ve mubarek mücadelesine dair gerçeklerin muteber kaynaklara dayanarak ortaya konduğu belgesel film “Kebîr-us-Sahâbe/Sahâbenin büyüğü” adını taşıyor.

Sunuşta modernite ve profesyonelliğin, ince elenip sık dokunmuş tezlerin ve muteber siyer kaynaklarından derlenen güvenilir bilgiler ile harmanlandığı belgesel film ile ilgili olarak Foto – Video Çekim ve Kurgu Şubesi sorumlusu Beşir el-Tacir Uluslararası El-Kefîl Ağı’na şunları söyledi: “Bu çalışma üretimini gerçekleştireceğimiz seri çalışmaların bir halkasıdır. İslam tarihinin ve Müslümanların medâr-ı iftiharı olması sebebiyle bu şahsiyet; Kureyş mümini Hz.Ebu Talib (Allah O’ndan razı olsun) seçildi.”

Çok uzun bir süredir tarihte hiçbir ağırlığı olmayan insaftan yoksun bazılarının ya cehaletlerinden ya Ehlibeyt’e (Hepsine selâm olsun) düşmanlıklarından ya da Emevîlere yarenlik yapmak için Hz.Ebu Talib’e (Allah O’ndan razı olsun) zulmettiğini ve bu zulmü ortadan kaldırmaya katkıda bulunmak istediklerini söyleyen el-Tacir; İslam’daki ilk mücahit olan Hz.Ebulfazl Abbas’ın (Allah O’ndan razı olsun) hayatından bazı sayfalara ışık tutmak için bu belgesel filmin yapımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

27 dakika süren filmin çekimlerinin İran, Lübnan ve Suriye’de yapıldığını söyleyen El-Tacir; Şube mensubu Ezher Hamîs’in yönetmenliğini yaptığı filmde Irak’tan ve başka ülkelerden seçkin oyuncuların rol aldığını belirtti.

Filmin bölümleri arasnda Irak’tan ve başka ülkelerden din adamlarıyla yapılmış röportajların yer aldığını belirten el-Tacir; filmde Şeyh Ali Kôranî, Ayetullah Şeyh Muhammed Sened, Şeyh Cafer İbrahimi, Araştırmacı Seyyid Abdullah el-Musavî, Seyyid Cafer el-Âmilî, Üstat Osman Reşad el-Muftî, İslami Araştırmacı Dr Lebîb Beyzûn ve Şeyh Necmeddîn el-Tabesî’nin filmin bölümlerinde verdikleri röportajlarda Hz.Ebu Talib’den (Allah O’ndan razı olsun) söz ettiklerini söyledi.

El-Tacîr şöyle devam etti: “Bu çalışmada dayanak olarak kullanılan tarihi bilgiler (Sünni ve Şii) temel hadis kitaplarından alınıp özenle seçilmiştir. Film bir komiteye sunulmuştur. Bu komite de filmi, filmde kullanılan tarihi kaynakların güvenilirliğini gözden geçirip incelemiştir. Komite Allame Şeyh Ali Kôranî ve Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Kültür ve Düşünce İşleri Bölümü Başkanı Seyyid Leys el-Musavî’den oluşmaktadır. (Bu filmde kullanılan) kaynaklar ve kitaplar arasında Bihâr-ul Envâr, Sahîh-i Buhârî, Munyet-ur-Rağıb fî İmani Ebi Talib, Şeyh-ul Bathâ, Mevsûa-tul Gadîr, el-Bidaye ven-Nihaye ve Cevâhir-ut-Târih (isimli meşhur eserler) yer almaktadır.”

“Faydalı olanı yaymak adına Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin katıldığı yarışmalarda ve (Mukaddes Türbe’nin katıldığı) gerek yerli gerekse de uluslararası fuar ve festivallerde filmin gösterimi yapılacaktır.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: