Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi’nden Çeviribilimin koridorlarında Şii mirası konulu konferans

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Kültür ve Düşünce İşleri Bölümü’ne bağlı El-Kefîl Tercüme ve Yayın Evi 15 Rebîülevvel 1438 (15 Aralık 2016) Perşembe günü küçük bir konferans düzenledi. İngilizce dilinde yapılan ve Şii mirasının çeviribilimin koridorlarından geçiş sürecini işleyen konferansın başlığı “Pâk Itret’in (Soy’un) yolunu korumak faziletleri korumaktır” oldu. Irak’ın içinden ve dışından seçkin araştırmacı ve çeviri üstatlarının katıldığı konferans Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’ne ait Hz.İmam Hasan ve Hz. Kasım (Allah'ın selâmı üzerlerine olsun) Konferans Salonları’nda düzenlendi. İki gün boyunca süren konferansta birçok konunun üzerinde duruldu.

İlk gün işlenen bazı konular:

  • 1- İngiliz Edebiyatı
  • 2- Yaygın kullanım
  • 3- Çeviri

Konferans şunları hedefliyor:

  • 1- İmam Huseyn’in (O'na selâm olsun) tüm insanlık için bir insanî ve ilmî kaynak olma özelliği göz önüne alınarak insanî mirasına ışık tutmak
  • 2- Dünya’nın dört bir yanından akademisyen ve tercümanlarla genel anlamda ve özel olarak da Huseynî terimde bir görüş birliği ve anlaşma hâline ulaşmak.
  • 3- Geçmişi günümüzden ayrılmaz bir parça haline getirmek. Zira geçmiş, gelecek nesiller için yiğitlik, özgelik, başkaları ya da ilkeleri uğruna fedakarlık ve zorluklara karşı üstün bir mücadele ortaya koymaya dair eşi benzeri bulunmayan ahlâki derslere sahiptir.
  • 4- Çağlar boyunca yapılan tüm tehditlere,işkencelere ve zulümlere rağmen ölümsüzlüğünü ve zaferini ispatlayan Huseynî itikadı sergileyerek insane değerleri yaşatmak.
  • 5- Edebiyat ve sosyoloji açısından konuları ele alacak olan “Günümüz Şii Sözlüğü”nün geniş hatlarını çizmek. Mezheplerin çoğunun kabul edeceği bu sözlük çevirmenler, araştırmacılar ve akademisyenler için temel taşı niteliğinde olacaktır.

Kapanışı yarın gerçekleşecek olan konferansta birçok araştırmanın yanı sıra konferansın hedefi ile ilgili sonuçların tartışılacağı bir çalıştay düzenlenecektir. Çalıştayın sonuçlarının ışığında ileride bir tam kapsamlı konferans düzenlecektir. Çalıştay sonundaki tavsiyeler konferans kapanışında ilan edilecek olup araştırmacılara onur sertifikası takdim edilecektir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: