بررسی تاریخ کربلاء در طی ادوار مختلف تاریخی در گردهمائی مرکز میراث کربلا

مرکز میراث کربلاء وابسته به قسمت امور معارف اسلامی و انسانی آستان مقدس عباسی بخشی از فعالیتهای خود را به بررسی میراث کربلا و بواسطه برگزاری همایش ها و گردهمائی های مختلف معطوف نموده است.

گردهمائی ها و جلسات مختلف یکی از راه ها و ابزارهای مورد استفاده از سوی مرکز میراث کربلا برای بررسی و مستند سازی میراث گرانبهای شهر کربلا به شمارمی رود. یکی از این گردهمائی ها، گردهمائی " میراث کربلاء در مقالات علمی" می باشد که در دانشکده علوم انسانی دانشگاه کربلا برگزار گردیده است.

دراین گردهمائی تعداد 11 مقاله از اساتید دانشگاه های بصره، ذی قار، بابل و کربلا حول میراث کربلا و همچنین حوزه علمیه آن و رخدادهایی که کربلا با آن مواجه گردیده و مواضع اهالی شهر در قبال رخدادهای سیاسی، عمرانی و اجتماعی و همچنین مواضع روحانیت در قبال این رخدادها ارائه گردید.

این گردهمائی شاهد حضور فعال اساتید، محققان و هیات آستان مقدس عباسی بود. هیات آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام و در راس آن آقای مهندس سید محمد الاشیقر رئیس محترم هیات امنا در این گردهمائی حضور یافت.

آقای سید محمد الاشیقر در این گردهمائی در سخنانی بر ضرورت برگزاری این گردهمائی ها برای احیای آن بخش از میراث کربلا که مفقود گردیده تاکید نموده از دانشگاه کربلا برای همکاری با مرکز میراث کربلا برای برگزاری این همایش تقدیر و تشگر نمود.

در این گردهمائی و پس از سخنان اقای مهندس الاشیقر، آقای دکتر منیر حمید السعدی رئیس دانشگاه کربلا در سخنانی ضمن تشکر از آستان مقدس عباسی برای برگزاری این همایش و حمایت از برگزاری همایش های مشابه، این همایش ها را حلقه وصل بسیار مهمی فی مابین دانشگاه و آستان مقدس عباسی توصیف نمود.

در این گردهمائی همچنین آقای دکتر سید احسان الغریفی رئیس مرکز میراث کربلا در سخنانی به تشریح اهداف و فعالیتهای این مرکز و معرفی دستاوردهای فکری وفرهنگی آن پرداخت.
این گردهمائی همچنین شاهد برپائی نمایشگاه کتاب، مجله و عکس با موضع میراث کربلا بود که از سوی مرکزمیراث کربلا منتشر شده اند.

در پایان این گردهمائی، گواهینامه شرکت در همایش و تقدیر نامه محققان و اندیشمندان شرکت کننده توزیع گردید.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: