برگزاری کارگاه آموزشی تست های غیر مخرب بتن در قسمت پروژه های مهندسی حرم مطهر

قسممت پروژه های مهندسی حرم مطهر با همکاری دفتر بازرس کل دیوان وقف شیعی عراق اقدام به برگزاری کارگاهی
اموزشی با عنوان تست های غیر مخرب بتن برگزار نمود.

دراین کارگاه آموزشی که با حضور رئیس قسمت پروژه های مهندسی حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام و معاون دفتر بازرسی کل دیوان وقف شیعی همراه بود، آقای دکتر حسام علی محمد به تشریح تستهای غیر مخرب بتن پرداخت.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: