Cuma Hutbeleri Ansiklopedisi’nin XI. cildi yayınlandı

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Kültür ve Düşünce İşleri Bölümü’ne bağlı Uluslararası El-Amîd Araştırmalar Merkezi Hz.İmam Huseyn’in (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı’nda kıldırılan Cuma namazı hutbelerinin yer aldığı “Cuma Hutbeleri Ansiklopedisi”nin XI. cildini yayınladı. Merkez bünyesindeki Ansiklopediler ve Sözlükler Bölümü tarafından 2015 yılında kıldırılan (H.1436 – H.1437) Cuma hutbelerinin metinlerin yer aldığı bu eser iki bölümden oluşmaktadır. Eserde yer alan hutbe metinleri araştırmacıların ve yükseköğrenim gören öğrencilerin kaynak edinebilmesi için ilmi bir tahkik sürecinden geçirilmiştir.

Eser Arapçadır.

Ansiklopediler ve Sözlükler Bölümü Başkanı Dr. Kerim Huseyn Nasıh yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Necef-i Eşref’teki Yüce Dini Merceiyet İslam toplumuna tebliğde bulunmaa, ona kültürel bilinç kazandırma ve onu, İslam dininin öğretileri ile Peygamberimiz Hz. Muhammed (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) ile Pâk İmamlar’ın (Allah'ın selâmı hepsine olsun) yaşantısı ışığında reformize edip sorunlarının çözümlerini açıklama açısından araçlarını geliştirmeyi gelenek haline getirmiştir. Merce-i Âlâ Seyyid Ali Sistânî’nin (İzzeti daim olsun) Kerbelâ’daki vekillerinin kıldırdığı Cuma namazlarındaki hutbeler o araçların en önemlisi ve toplumda en etkin olanıdır. Zira hutbelerde fıkhî, ilmî, kültürel, siyasî ve sosyolojik meseleler tartışılmakta ve bunlara etkin çözümler yer almaktadır.”

“(Bu yüzden) hutbelerin belgeleştirilip araştırmacıların yararlanabilmesi için Ayet-i Kerîmelerin, Hadîs-i Şerîfler’in ve Pâk İmamlar’ın (Hepsine selâm olsun) sözlerinin kaynakları belirtilerek tahkik edilmesi ve metnin dil açısından doğru ve eksiksiz bir şekilde yazılması zorunluluğu doğdu. Böylece metinler ilmi araştırmalar için bir materyal ve araştırılıp incelenmiş belgeler olacak ve hiçbir tahrif ya da karalama ile üzerlerine gölge düşürülemeyecek. Çünkü metinler belli bir tarihi döneme ait belgelenmiş metinler olacak.”“Cuma hutbeleri iki hutbeden oluşmaktadır. İlki ana ilmi kaynaklardan tetkiki yapılmış araştırmaların özeti olup sağlam araştırma temelleri doğrultusunda açıklama yapmaktadır. Bu da onları işledikleri konularda ve vardıkları sonuçlarda ana kaynaklardan kılmıştır. (Hutbeler şu ana kadar) çok sayıda konuyu çözmüştür. İkinci hutbe ise kültür, düşünce, ekonomi ve sosyolojiye dair sorunlara çözümler sunmaktadır. İçerdiği nurlu fikirler, etkin çözümler ve akılları harekete geçiren tavsiyeler sebebiyle işitenlerin gönlünü ferahlatan bu hutbeler; gerek siyasiler gerek ekonomistler gerek siyaset ve toplum bilimleri uzmanları gerekse de medya mensuplar tarafından önemsenmekte (ve dikkatle dinlenmektedir).”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: