بازسازی ورودی های حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام

قسمت پروژه های مهندسی حرم مطهر اقدام به تعریف برنامه ای برای بازسازی قسمتهای مختلف در داخل و خارج حرم مطهر نموده است. از جمله این اقدامات بازسازی ورودی های حرم مطهر و همسطح سازی بخش خارجی و داخلی این ورودی ها به منظور تسهیل حرکت زائران می باشد.

این بخش از برنامه، تمامی ورودی های حرم مطهر را شامل می گردد. در این راستا، و پس از اتمام عملیات سنگ فرش حرم مطهر در بخش توسعه حرم مطهر در قسمت خارجی، سنگ فرش ورودی ها حدفاصل دربهای قدیم و جدید برداشته شده و پس از کف سازی و همسطح سازی مجددا سنگ فرش خواهند شد.

در حال حاضر سه ورودی باب القبله، باب الامام موسی الکاظم علیه السلام و باب الامام علی الهادی علیه السلام شاهد بازسازی هستند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: