ادامه مراحل کاشی کاری بخش داخلی باب القبله حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام

پس از اتمام مراحل مختلف اجرائی در بخش بیرونی باب القبله حرم مطهر حضرت عباس علیه السلام و همانند سایر درب های حرم مطهر ، عملیات اجرائی در بخش داخلی باب القبله آغاز گردیده و کاشی کاری در آن در جریان می باشد. این درب یکی از ورودی های مهم حرم مطهر به شمار می رود که از حیث طراحی با سایر دربها متفاوت می باشد.

آقای مهندس ضیاء مجید الصائغ رئیس قسمت پروژه های مهندسی حرم مطهر و ناظر اجرای پروژه در گفتگو با خبرنگار شبکه جهانی الکفیل گفت: طرح توسعه دربهای حرم مطهر در برگیرنده دربهای قدیمی است به گونه ای که این دربها با حفظ ورودی های قدیم از حیث معماری و هارمونی با نقو ش قدیم ، ورودی های حرم مطهر را توسعه داده اند به طوریکه اکنون عرض ورودی باب القبله به 11 متر افزایش یافته است.

وی ضمن اشاره به مراحل پایانی پروژه نازک کاری باب القبله گفت: عملیات نازک کاری از قبیل کاشی کاری با کاشی معرق کربلائی در مراحل پایانی خود می باشد و تلاش شده تا این کاشی ها از لحاظ طرح و رنگ با کاشی های بکار رفته در صحن مطهر دارای هارمونی باشند.
وی در توصیف طرح کاشی کاری باب القبله به خبرنگار الکفیل گفت: طرح در این قسمت به شکل قوس های بزرگی است که حاشیه ای طلائی آنها را در بر گرفته و کل این مجموعه خود در یک قاب دیگر قرار گرفته بطوریکه بیننده سه قاب تو در تو را مشاهده می نماید.
لازم به ذکر است پروژه توسعه دربهای حرم مطهر در قالب پروژه بزرگ تسقیف و توسعه صحن مطهر و با توجه به حجم زیاد زائران ورودی در ایام زیارتهای میلیونی تعریف و اجرا گردیده است. این پروژه ( توسعه دربها) با دقت و کیفیت بالا توسط یک شرکت عراقی طراحی و توسط همان شرکت در حال اجرا می باشد.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: