تکنولوژی چاپ مطابق اصل موسوم به (Facsimile) برای اولین بار از سوی مرکز چاپ و انتشارات الکفیل وارد عراق شد.

مرکز چاپ و انتشارات الکفیل وابسته به آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام در راستای توسعه دامنه خدمات خود و همگام با تکنولوژی روز اقدام به وارد نمودن تکنولوژی چاپ مطابق اصل موسوم به چاپ (Facsimile) برای اولين بار در سطح عراق نموده است. این تکنولوژی ضمن فراهم نمودن امکان چاپ نسخ خطی مطابق با اصل ، زمینه انجام تحقیقات نسخه شناسان را فراهم نموده و نسخه اصلی را از قرار گرفتن در معرض خطر اتلاف مصون نگاه می دارد.

آقای فراس الابراهیمی مدیر مرکز چاپ و انتشارات الکفیل در گفتگو با خبرنگار شبکه جهانی الکفیل ارگان رسمی آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام گفت: این اقدام مرکز چاپ و انتشارات الکفیل در راستای محافظت از نسخ خطی اصلی بالاخص نسخ نادر و فراهم نمودن فرصت تحقیق برای نسخه شناسان وارد عراق گردیده است. وی گنجینه بزرگ نسخ خطی موجود در آستان مقدس عباسی را از دیگر عوامل انگیزشی برای خریداری این تکنولوژی برشمرد و افزود: در گام اول کتاب (مختصر المراسم العلويّة) از تالیفات محقق حلی ( متولد 676 هـ.ق) به طریقه فاکسی میل در این چاپخانه چاپ گردیده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: