Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi Oto Araçlar Bölümü, bünyesindeki şubeler ve sunduğu hizmetlere dair…

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Oto Araçlar Bölümü Mukaddes Türbe bünyesindeki diğer bölümlere destek niteliği açısından özel bir öneme sahiptir. Oto Araçlar Mukaddes Türbe’nin diğer bölümleri çalışmalarını yapabilmek için araçlara ihtiyaçlara duyduğunda devreye girmekte ve temin ettiği oto araçlarla Mukaddes Türbe’deki bölümlerin zorunlu araç ihtiyacını karşılayarak yapılan çalışmalara önemli bir destek sunmaktadır. Bölüm bu mecrada sarf ettiği yoğun emeklere ek olarak saygıdeğer ziyaretçilere ücretsiz ulaşım hizmeti sunmakta ve bünyesindeki tanker araçlarını kullanarak özellikle Mukaddes Kerbelâ şehrinde yaşanan veziyaretçi sayısının milyonlar ile ifade edildiği dev ziyaretlerde hizmet eden Huseynî hizmet yerlerine su temin etmektedir.

Oto Araçlar Bölümü Başkanı Abdulcevâd Kâzım Abbas bölüm bünyesinde yürütülen çalışmalarla ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’na bilgi verdi: “Bölümümüz Mukaddes Türbe’ye bağlı küçük ve büyük tüm oto araçların yönetimi, düzenlenmesi ve kullanımından sorumludur. Bunun bir parçasını da saygıdeğer ziyaretçilere ziyaret merasimlerini tamamlayabilmelerinde kolaylık sağlayabilmek için onlara ücretsiz ulaşım hizmeti sunmak oluşturur. Bölüm ayrıca milyonlarca ziyaretçinin geldiği büyük ziyaretlerde trafik akışının kesildiği noktalardan Mukaddes Türbe’ye ve aksi yönde ziyaretçilerin ulaşımını sağlamayı uhdesine alır. Öte yandan bölüm; büyük hacimli, küçük hacimli ve tanker araçları ile diğer bölümlerin çalışmalarına destek olan hizmet araçları temin eder. Bölüm buna ek olarak ambulans araçları temin etmektedir. Bunlar Mukaddes Türbe’ye bağlı Tıbbi Müfrezenin (Revir, sağlık ekipleri) çalışmalarına destek sağlar ve acil vakaları hastaneye götürür. Bölümde muhtelif sınıflarda ve hacimlerde toplam 216 araç vardır”

“Bölüm çalışmaları bünyesindeki birçok şubeye bölüştürülmüştür. Her bir şube belli görevleri uhdesine alır. Bu şubeler şunlardır:”

“1. Garaj Şubesi: Bu şube Mukaddes Türbe’ye bağlı araçların bakım ve onarımını yapmak ve bakımlarını takip etmekten sorumludur. Bünyesinde birçok birim vardır. Danışma Birimi araçların giriş çıkışını düzenler. Depolar ve Yedek Parça Birimi de bölüm bünyesindeki araçlar için gerekli tüm yedek parçaların bulunabildiği bölümdür.”

“2.Kontrol Şubesi: Bu şubede bölüm bünyesindeki araçların akışı denetlenir ve Mukaddes Türbe bünyesindeki bölümlerin ihtiyacı doğrultusunda kullanımı uygun olacak aracın tespiti yapılır. Bu araçların çalışmaları araçlara ait günlük hareket kayıtları aracılığıyla düzenlenir. Bu kayıtlarda her bir aracın çıkışı, dönüşü, aracın türü, numarası, şöförün ismi, söz konusu hareketten sorumlu taraf ve yola çıkmadan önce aracın sayacındaki km sayısı yazılır.”

“3. İdare ve Maliye Şubesi: Bu şube bölümün idari işleri, bölüm mensuplarının yoklaması ve bölümün yazışmalarından sorumludur. Şube ayrıca bölüm ile ilgili tüm mali işlerin takibini uhdesine almıştır.”

“4. Ziyaretçilerin Ulaşımı Şubesi: Şube trafik akışının kesildiği birçok güzergâhtan Mukaddes Ziyaretgâh’a ve aksi istikamette ziyaretçilere ücretsiz ulaşım sağlamak ve bu ulaşımı sağlayacak araçları temin etmekten sorumludur.”

“Oto Araçlar Bölümü’nde 430 mensup çalışmakta olup bunlar adı geçen şubelere dağıtılmış. Mesai ise vardıya usülü olup bir şubeden diğerine göre farklılık gösterir. Bazı şubeler gündüz ve akşam, bazı şubeler ise gündüz, akşam ve gece şeklinde mesai yapmaktadır.”
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: