آزمایشگاه های مجموعه مدارس الکفیل بستری برای توسعه مهارتها و توانائی های علمی دانش آموزان

یکی از آزمایشگاه ها
مجموعه مدارس ابی الفضل العباس علیه السلام وابسته به قسمت آموزش ابتدائی و عالی در آستان مقدس عباسی تمام توجه خود را به بالا بردن سطح آموزشی در این مدارس معطوف نموده و این مدارس را در حد امکان به وسایل کمک آموزشی مجهز نموده است.

این اقدام مجموعه مدارس ابی الفضل العباس علیه السلام در راستای نزدیک نمودن مفاهیم درسی به ذهن دانش آموز و ماندگار نمودن آموزشهای داده شده به ایشان صورت گرفته و تلاش شده است از بهترین تجهیزات ممکن و در چارچوب استاندارد های تعریف شده از سوی وزارت آموزش و پرورش عراق استفاده گردد.

آقای وسیم طالب هماهنگ کننده آموزشی این مجموعه در گفتگو با خبرنگار الکفیل ضمن اشاره به موضوع تجربه مفاهیم درسی علوم بعنوان یکی از پایه های اساسی یادگیری این دروس اشاره نمود و گفت: در صورتیکه آموزش با آزمایش همراه نگردد، ارزش علمی خود را از دست می دهد در حالیکه وجود آزمایشگاه و تجهیزات آزمایشی، قدرت آموزش را در دانش آموزان افزایش داده و این مشاهدات می توانند باعث شکوفائی خلاقیت در بین ایشان گردد.

از سوی دیگر شعبه وسائل کمک آموزشی در این مجموعه توجه ویژه ای به آزمایشگاه کامپیوتر و توسعه توانمندی های دانش آموزان در این عرصه نموده است.

لازم به ذکر است مجموعه مدارس ابی الفضل العباس علیه السلام آزمایشگاه های متعددی از جمله آزمایشگاه کامپیوتر و آزمایشگاه علوم برای مقطع ابتدائی و آزمایشگاه های فیزیک، شیمی، زیست شناسی،کامپیوتر ویژه مقاطع راهنمائی و دبیرستان را مطابق استانداردهای وزارت آموزش و پرورش عراق تجهیز نموده است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: