Hz.Ebulfazl Abbas (O'na selâm olsun) Eğitim Grubu Okulları laboratuarları öğrencilere becerilerini geliştirecek ve bilime ilgilerini arttıracak bir bilimsel öğrenme ortamı sunuyor

Laboratuarlardan biri
Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Terbiye ve Yükseköğretim Bölümü’ne bağlı Hz.Ebulfazl Abbas (O'na selâm olsun) Eğitim Grubu Okulları öğrencilerin bilimsel düzeyini arttırmaya yönelik çabalarını sürdürüyor. Bu kapsamda öğrencilerin zihinlerinde bilimsel teori ile pratik uygulama arasında bir uyum olmaya yönelik yapılan bir çalışma da Hz.Ebulfazl Abbas (O'na selâm olsun) Eğitim Grubu’na gelişmiş araçlarla donatılmış laboratuarlar yapılması oldu. Bölüm bünyesindeki Eğitim Muavinliği - Araçları Şubesi / Laboratuarlar ve Kütüphaneler Birimi tarafından yapılan bu laboratuarlarda hem Irak’taki Milli Eğitim Bakanlığı’na hem de dünya standartlarına uygun gelişmiş laboratuar araçları ve cihazları bulunuyor.

Eğitim Muavinliği Bilimsel Koordinatörü Vesîm Talib Mehdî konu ile ilgili olarak Uluslararası El-Kefîl Ağı’na açıklamalarda bulundu. “Deney, fen bilimlerinin öğreniminde temel sayılmaktadır. Bilim dersleri eğer laboratuar çalışması olmazsa gözlemlenebilen doğa bilimi olma değerini yitirir. Bilimsel deneyim ve çeşitli etkilerin olgularını gözlemleyebilme öğrencilerin kavrayışını geliştirir, onların yaratıcılık becerilerini zenginleştirir, bilgileri anlama kapasitelerini daha üst düzeye çeker ve bilim kanunlarını anlayışlarını derinleştirir.”

“Öğrenim araçları/Laboratuarlar ve Kütüphaneler birimi tam kapsamlı, etkin, teşvik edici, güvenli, teknolojik ve tam kapsamlı bir çevre içerisinde öğrenim ve öğretim sunan bir laboratuar oluşturmak istemektedir. Bunun amacı da yaratıcı düşünme ve çözüm üretimi becerileri gelişmiş ve kendi kendine öğrenebilen bir nesil yetiştirmektir. Bu kapsamda Fizik, Kimya, Biyoloji ve Bilim (ve Teknoloji) dersleri öğretmenleri ile Eğitim Muavinliği Bilim Koordinatörü arasındaki koordinasyon yapılarak laboratuarların araçları ve cihazları etkinleştirildi. “

Öte yandan Eğitim Araçları Şubesi bilgisayar laboratuarlarına büyük ağırlık verdi ve en modern bilgisayar teknolojileri ile mobil uygulamaları devreye soktu. Bilindiği gibi günümüzde elektronik uygulamalar alanında çok büyük bir gelişim yaşanıyor. Bu teknolojileri eğitime dahil etmek eğitimlerinde farklı teknolojik araçlarından yararlanan öğrencilere kapılar açtığı gibi klasik metotlardan yararlanan öğrenciye de bilgisayar kullanma becerisi kazandırıp teknolojide yaşanan gelişmeleri yakından takip etme fırsatı sağlıyor.

Hz.Ebulfazl Abbas (O'na selâm olsun) Eğitim Grubu Okulları bünyesinde anaokul ve ilkokul düzeyine yönelik Bilim ve Bilgisayar Laboratuarı ile Ortaokul ve Lise düzeyine yönelik Fizik Kimya Biyoloji ve Bilgisayar Laboruatuarları bulunmakta olup bu laboratuarlar Irak’taki Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği tüm standartlara uygundur.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: