برگزاری دومین آزمون جامع زبان فارسی ازسوی دانشکده علوم انسانی آستان مقدس عباسی

آزمون زبان فارسی
واحد آموزش زبان های خارجی در دانشکده علوم انسانی وابسته به آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام، دومین آزمون جامع زبان فارسی را در عراق برگزار نمود.

این آزمون دومین آزمون جامع زبان فارسی برای غیر فارسی زبانان در داخل عراق به شمار می رود.

در این آزمون تعداد 19 نفر متشکل از 14 نفر از دانشجویان دوره های چهارم و پنجم آموزش زبان فارسی این اموزشکده و 5 نفر از شرکت کنندگان در دوره های آموزش زبان فارسی رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در بغداد بودند.

شرکت کنندگان در این آزمون پس از طی موفقیت آمیز آزمون جامع، گواهی پایان دوره آموزش زبان فارسی را از این مرکز (به عنوان تنها نماینده بخش آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد) دریافت می نماید. این مرکز در چارچوب تفاهمنامه همکاری مشترک مجاز به برگزاری امتحانات جامع زبان فارسی در 9 استان عراق می باشد.

لازم به ذکر است شرکت کنندگان در این آزمون، به مدت 440 ساعت تحت آموزش زبان فارسی قرار گرفته اند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: