İslami Stratejik Araştırmalar Merkezi projesi inşaat çalışmaları devam ediyor

İslamî Stratejik Araştırmalar Merkezi Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Kültür ve Düşünce İşleri Bölümü’ne bağlı önemli kurumlardan biri olup Necef-i Eşref’te yer almaktadır. Kuruma daha geniş çaplı görevler verilmesi, bünyesinde altı bölümün, bu bölümlerin de altlarında başka yapıların olması ve hâlihazırda bulunduğu merkezin ne sunmakta olduğu gelişim ne de geleceğe yönelik planlar ile uyumlu olmaması sebebiyle Mukaddes Türbe tarafından bu merkeze uygun yeni bir bina yapılması kararlaştırılmıştı.Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Mühendislik Projeleri Bölümü Başkanı Ziyâ Mecîd Saiğ İslami Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin yeni binasının yer alacağı proje hakkında Uluslararası El-Kefîl Ağı’na açıklamalarda bulundu: “Proje 890 m2lik bir alan üzerine uygulanmaktadır. Bu proje için özel bir tasarım hazırlanmış ve tasarıma merkezin özelliği ile ilgili birtakım estetik dokunuşlar katılmıştır. Proje binası beton bir iskeletten oluşmakta olup %75 oranında tamamlanmış durumdadır. Çalışmalar iskeletin geri kalanı bitene kadar devam edecek. Proje birçok oda ve salona bölüştürülmüştür. Bu bölümler thermostone adı verilen çimento bazlı hafif malzemeler ile kaplanacaktır. Betonarme ve beton dökümü çalışmaları beşinci kata ulaşmış olup iskeletin geri kalanı tamamlanıncaya dek sürecektir. Bina yedi katlı bir proje olarak planlanmıştır. Bu esnada yapılan çalışmaların tasarım ve kullanılan malzemelerin kalite standartları enstitüsünce belirlenen kriterler ile uyumlu olup olmadığının denetimi yapılmıştır.”“Bu çalışmalar ile eşzamanlı olarak başka çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda beton iskelet, üzerinde anlaşılan mimari planlar doğrultusunda bölüştürülmektedir. Bunun için oluklu çimento blok malzemesi kullanılmaktadır ve bu çalışmalar artan bir ivme ile sürmektedir.”“Projenin ihalesi Envâr-ul Hıdır Genel Müteahhitlik Ltd. Şti. firmasına verilmiştir. Firma uygulamada beton iskelet, radye temel (raft foundation) ve beton kesimi tekniğini benimsemiş ve merkezi soğutma, elektrik işleri, sıhhi tesisat, çağrı , yangın söndürme, kamera, iletişim ve gaz sistemleri gibi binanın iç ya da dışında bulunan tüm bitirme çalışmalarında modern teknolojiler kullanacaktır.”Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Mühendislik Projeleri Bölümü devrik Saddamcı dikta rejiminin çöküşünün akabinde kurulduğu tarihten itibaren Mukaddes Türbe içerisinde ya da dışında onlarca dev çaplı projenin yanı sıra aralarında bu projenin de bulunduğu yüzlerce orta ve küçük projeyi gerçekleştirmiştir. Mühendislik Projeleri Bölümü; Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin benimsediği yerli kadronun potansiyeline inanan vizyon doğrultusunda gerçekleştirdiği bu projelerin kahir ekseriyetini tamamını kendi bünyesindeki yerli kadrosu aracılığıyla gerçekleştirmiştir. Bunların dışında kalan diğer projelerde ise önce Mukaddes Türbe dışından yerli personele öncelik vermiş; nadiren de yabancı personelden yararlanarak projelerini uygulamıştır.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: