پس از قطع ارتباط بین تلعفر و طرف راست شهر موصل از یکدیگر، لشگر العباس علیه السلام عملیات تامین منطقه، خنثی سلزی مین ها و ساخت خاکریزهای تدافعی را آغاز نمود.

نیروهای رزمی مهندسی لشگر العباس علیه السلام پس از سیطره کامل نیروهای این لشگر بر آخرین معبر مواصلاتی بین شهرستان تلعفر و ضلع راست شهر موصل، اقدام به کشف و برداشتن مین های کاشته شده از سوی نیروهای تروریستی داعش که با هدف کند نمودن حرکت مجاهدان عراقی در خانه ها، خیابان ها و ... کاشته شده بود، نمودند.

این اقدام نیروهای رزمی مهندسی لشگر العباس علیه السلام پس از شکست نقشه های شوم آنها و تسلط کامل رزمندگان بر این مناطق آغاز و مناطق تل گیصوم، السحاچی و الخبیرات از وجود مین پاکسازی گردیدند.

نیروهای رزمی مهندسی همچنین اقدام به احداث خاکریز و مواضع مستحکم دفاعی در مناطق آزاد شده نمودند.

در همین راستا، نیروهای لشگر العباس علیه السلام ، تیپ نهم زرهی ارتش عراق، پلیس فدرال و نیروهای واکنش سریع با توجه به آغاز عملیات آزادسازی ضلع راست موصل ، اقدام به برپائی مراکز کنترل و ره گیری نظامی در مناطق آزاد شده نموده اند.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: