Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Depolar Bölümü: Modernite, düzen ve özverinin bir araya geldiği hummalı çalışmalar…

Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Depolar Bölümü daha önce Mâli İşler Bölümü’ne bağlı bir şubeydi. 2010 yılının başında gerçekleşen genişleme çalışmalarının ardından şube Mukades Türbe’yi ihtiyaç duyduğu malzemeler ile donatan ve Mukaddes Türbe’nin malzemelerini depolayan bir bölüme dönüştü. Bölüm haline gelmesi sonrası Mukaddes Türbe’nin tüm bölümlerinin bir araya geldiği esas yapılardan biri haline geldi. Bölüm Mukaddes Türbe’nin sahip olduğu zorunlu araç, gereç, malzeme ve demirbaşların saklanması ve düzenlenmesinden sorumlu olup Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi’nin tüm hizmet ve üretim yapılarında yaşanan gelişim sonucu modern depolama yöntemleri kullanmaya başlamıştır. Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Genel Sekreterliği bu bölüme büyük önem vermiş; bölümün çerçevesi net, profesyonel bir vizyon doğrultusunda ve depoladığı malzemelerin tabiatı ile uyumlu bir depolama hizmeti sunabilmesi için maddi ve manevî büyük destek vermiştir.

Depolar Bölümü Başkan Yardımcısı Muhammed Nimet Talekânî Uluslararası El-Kefîl Ağı’na açıklamalarda bulunarak şunları söyledi: “Depolama Bölümü tıpkı Mukaddes Türbe’nin diğer bölümleri gibi çalışmasının temel taşlarının döşemesi sayılabilecek birçok aşamadan geçmeseydi şimdiki haline varamazdı. Mukaddes Türbe’nin idaresine meşru yönetim geçtiğinde Depolar Şubesinin yeri Mukaddes Türbe içindeydi ve Şube deposunun içerisinde bazı halılar, mefruşat ve Hediyeler, Nezirler ve Bağışlar Bölümü’ne gelen bazı malzemelerden daha fazlası yoktu. Ardından çalışmalarda genişleme oldu ve bununla birlikte depolama çalışmalarına gösterilen önem de gelişti. Artık Mukaddes Türbe’ye ait olan mali varlıklar burada depolanmaya başladı. Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Genel Sekreterliği yönetimi de şubeyi kendi başına bir bölüme dönüştürme kararı aldı.

“Bölüm altı şubeden oluşmaktadır. Çalışmalar her birinin uzmanlık alanı gözetilerek bu şubelere bölüştürülmektedir:”

  • 1- İdari Şube: Bölümdeki tüm yazı işleri, tüm idari işler ile depolara nelerin girdiği ve depolardan nelerin çıktığının takibi, Mukaddes Türbe mensuplarının özel araçlarının hareketinin düzenlenmesi ve depoya malzeme giriş çıkışının organizasyonundan sorumludur. Tüm bu çalışmalar bünyesindeki Özlük Birimi, Kameralar Birimi ve Araçlar Birimi adı verilen birimler tarafından gerçekleştirilir.
  • 2- İç Malzemeler Şubesi:Mukaddes Türbe tarafından çokça kullanılan malzemelerin yer aldığı depolardan sorumlu olan ve bu malzemelerin giriş çıkışını düzenleyen şubedir. Şube bünyesinde bulunan birimler şunlardır: Mobilyalar ve Genel Malzemeler Birimi, Elektrikli Araçlar Birimi, Avizeler ve Züccaciye Birimi, İnşaat Malzemeleri Birimi ve Emanetler Birimi.
  • 3- Halılar ve Mefruşat Birimi: Bu şube Mukaddes Türbe’ye hediye edilen halılar, Mukaddes Türbe üyelerinin üniformaları ile diğer giysiler ve Mukaddes Türbe’ye ait battaniyelerin depolama işlemlerini gerçekleştirir. Şube bünyesinde yer alan birimler şunlardır: Yapay Halı Birimi, El Yapımı Halı Birimi, Giysiler Birimi ve Battaniyeler Birimi.
  • 4- Çeşitli Malzemeler (Müteferrikât) Şubesi: Değerli eşyalar ve oto araçların parçalarının depolama işlemlerinden sorumlu olan bu şubede Tuhafiyyeler Birimi, Değerli Eşyalar Birimi, Doğrudan Kullanım Birimi, Oto Araç Malzemeleri ve Mekanik Parçalar Birimi, Yakacaklar Birimi, Yedek Malzemeler Birimi ve Kitap ve Basılı Eserler Birimi olmak üzere (yedi) birim vardır.
  • 5- Satım ve Tüketim Malzemeleri Şubesi: Bu şube Mukaddes Türbe’nin ihtiyaç duymadığı ve birikip yığılan malzemelerin değerlendirilmesi için inşa edilmiştir. Şerî ve resmî onay alındıktan sonra Mukaddes Türbe’deki Mali Denetim yapısının kararlaştırdığı tüzük doğrultusunda bu malzemelerin satıldığı bu şubede Satım Birimi ve Tüketim Birimi olmak üzere iki birim bulunmaktadır.
  • 6- Denetim Şubesi: Tüm depoların denetimi ve depolara giriş çıkışı yapılan malzemelerin tespitini yapmaktan sorumludur. Şube Mukaddes Türbe’nin varlıklarına dair tüm detayların yer aldığı bir rapor hazırlar ve sene sonunda bu rapor (ilgili makamlara) sunulur. Şubede yer alan birimler şunlardır. (Envantere) Kayıt Birimi, Takip Birimi, Depo hesapları Birimi ve Merkezi Hesaplama Birimi.

Talekânî Depoların yeri ve personel sayısı ile ilgili olarak şunları söyledi: “Birçok depomuz var. İbrahimiyye Bölgesindeki Sekkâ 2 Kompleks Grubunda, Oto Araç Tamiri Garajında ve Sanayi Mahallesinde (Hayy-el Sinayî) depolarımız bulunuyor. Üye sayımıza gelince; şu anda adını anmış olduğumuz şubelere dağıtılmış toplam 123 üyemiz var. Çalışma sistemimiz sabah ve akşam mesaisi şeklinde.”İdarecisinden çalışanına kadar Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Depolar Bölümü üyesi kardeşlerimizin sarf ettiği büyük emeği gözlemlediğimizde bir gerçeği yeniden fark ettik: Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Genel Sekreterliği’nin benimsediği; ziyaretçilere hep daha üst düzeyde hizmet sunmayı hedefleyen ve bunun için sürekli bir biçimde gelişen, kalkınan ve iş kalitesini arttıran kurum olma vizyonunun ne denli başarılı, verimli ve ileri görüşlü olduğu.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: