Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi nadir türlerde hurma yetiştirmeye yönelik ilk örnek çiftliğinin temelini attı

Irak eskiden Dünya’nın bir numaralı hurma ihracatçısıydı. Yüzlerce türü bulan zengin bir çeşitliliğin yer aldığı bir ülke iken Saddam rejimi, yaşanan savaşlar ve istikrarsızlık gibi birçok sebepten ötürü zamanla çok daha sonra hurma üretmeye başlayan ülkelerin gerisine düştü. Irak’ın daha önce hurma yetiştirmeye yönelik alanları olan bölgeler artık yerleşim, sanayi ya da başka türden ziraatin yapıldığı bir bölge haline geldi. Mukaddes Kerbelâ eyaleti ise hurma ekimi ile ünlü ve hurma üreten eyaletlerden biriydi. Şimdi Mukaddes Kerbelâ da saydığımız sebeplerin yanı sıra yerleşim krizinden ötürü tarımsal arazilerini yerleşim arazilerine dönüştürdü.Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi de bu faktörleri göz önüne alarak bu milli mirası yok olmaktan korumak amacıyla bir strateji geliştirdi ve nadir bulunan hurma türlerinin yetiştirileceği örnek bir çiftlik inşa etmeye başladı. Bunu yaparken de “Toprak, onu yaşatanındır” hadîsi esas alarak ilgisizlikten ve bakımsızlıktan kuraklaşıp çöl haline gelen geniş arazileri değerlendirip bu arazileri yeşil alanlara dönüştürecek.Proje aslında aynı zamanda su sorununa alternatif çözüm üreten ve artezyen kuyularla elde edilen sular kullanırak gerçekleştirilen bir başka projenin devamı niteliğinde. (Söz konusu proje hakkında bilgi için tıklayınız.) Devam niteliğinde olan bu proje ile zirai alanlara sulama yapılmış ve yapılan laboratuar analizlerinin ardından sulamanın başarılı olduğu kanıtlanmıştı. Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi de bu alternatif sulama projesinden elde edilen suları nadir hurma türlerinin yetiştirilmesi için haberimizin konusu olan projede değerlendirmeyi kararlaştırdı. Bu hurma çiftliklerinin yetiştirileceği örnek çiftliğin temel atma töreni 27 Cemâziyelevvel 1438 (25 Şubat 2017) günü düzenlendi.Mukaddes Hz.Abbas (Allah'ın selâmı üzerine olsun) Türbesi Şerî Mütevellîsi Seyyid Ahmed Safî’nin (İzzeti daim olsun) de temel atma törenine katıldığı bu çiftliğin ilk aşaması kapsamında Mukaddes Kerbelâ’nın batısında (şehir merkezinden 40 km uzakta) yer alan 25 dönümlük bir arazide ekim ve sulama yapılacak.Projenin hedefleri şunlar: • 1- Çölvarî yapıya sahip olan arazileri değerlendirmek ve Kerbelâ’daki ziraat gerçeğini geliştirmek.
 • 2- Bu tarımsal alanlar kum ve toz fırtınalarını bloke edecek doğal barikatlar olacak.
 • 3- Tarımsal alanlar onlar ile ilgilenecekler için iş imkanı oluşturacak.
 • 4- Üretilecek iyi kalitede ve nadir türlerdeki hurma yerel bir kaynak olarak iç piyasaya destek sağlayacak
 • 5- Projede zirai bilgi ve deneyim potansiyeline sahip yetişmiş bireylerden yararlanılacak.
 • 6- Artezyen kuyulardan çıkan fazla sular değerlendirilecek.
 • 7- Tarım alanlarından turunçgiller vb başka tarım ürünlerinin ekimi yapılarak da yararlanmak mümkün olacak.
 • 8- Hurma ağaçlarının ekimi sürecine modern teknikler ve teknolojiler dahil edilecek ve bu alandaki millî ve uluslararası tecrübelerden yararlanılacak.
 • 9- Bu çiftlik nadir bulunan hurma türlerinin çoğaltılacağı bir kaynak haline getirilecek.Projenin hazırlık aşamasında birçok çalışma gerçekleştirildi. Bunlardan bazısı şöyle: • 1- Alanın ekim yapılmaya elverişli olup olmadığı birçok yerden alınan numuneler alınarak kontrol edildi. Bu süreçte alınan numunelerin tuzluluk oranı ve tarıma elverişli oluş kriterleri incelendi.
 • 2- Projenin ilk aşaması kapsamında ekilmek istenen bölge belirlendi.
 • 3- Ekim yapılacak alan düzleştirilip hurma ağaçlarının ekileceği yerler belirlendi.
 • 4- Hurma fidanlarının ekim yerleri düz çizgiler olacak şekilde düzenlendi.
 • 5- Proje tam kapsamlı bir damla sulama sistemi ile donatıldı.Ekim yapılacak arazilerin istimlak edilmesi de Irak’ta yürürlükte olan kanunlar doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Ekimde dörtlü sistem olarak bilinen ve hem kullanımı kolay hem de gelecekte hurma fidanlarının ihtiyaç duyduğu bakımı çalışmalarının yapılmasına elverişli olan dörtgen tekniği kullanılmıştır. Çalışmalarda bunun yanı sıra bu hizmete özel olan araç ve makinelerin dahil edilmesi mümkündür. Dörtgen tekniğinde her bir fidan karenin dört köşesinden birine ekiliyor ve böylece fidanlar arası mesafe eşit oluyor.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: