مشاور وزیر بهداشت عراق در بازدید از بیمارستان تخصصی الکفیل، این بیمارستان را مجهز، پیشرفته و از معروفترین بیمارستانها در سطح عراق و منطقه توصیف نمود.

آقای دکتر عبدالامیر المختار مشاور وزیر بهداشت عراق در بازدید از بیمارستان تخصصی الکفیل، این بیمارستان را مجهز و پیشرفته و یکی از معروفترین بیمارستانهای عراق و منطقه توصیف نمود.

آقای دکتر عبدالامیر المختار در بدو ورود به بیمارستان تخصصی الکفیل مورد استقبال آقای مهندس سید محمد الاشیقر رئیس هییات امنای حرم مطهر و آقای دکتر صفاء مجید حمید معاون بیمارستان قرار گرفت.

در این بازدید، آقای دکتر عبدالامیر المختار در جریان چگونگی خدمت رسانی به بیماران در قسمتهای مختلف آن قرار گرفت. وی در این بازدید به عمر کوتاه این بیمارستان اشاره نمود و گفت: این بیمارستان در مدت زمان اندک به یکی از بیمارستان های معروف در سطح عراق و منطقه مبدل شده و در کنار سایر بیمارستانهای خصوصی عراق، نقش بسیار مهمی در تامین نیاز درمانی شهروندان عراقی در شرایط سخت کنونی کشور داشته است.
نظرات خوانندگان
هیچ نظری وجود ندارد
نظرات
نام:
کشور:
پست الکترونیک:
نظرات: