Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi'nde Sıddîka-i Tâhire Hz. Zehrâ'nın (O'na selâm olsun) şahadeti hatırası münasebetiyle matem meclisi

Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi Genel Sekreterliği Sıddîka-i Tâhire Hz. Zehrâ'nın (O'na selâm olsun) şahadeti hatırasını (3.rivayete göre) anmaya yönelik matem meclisi düzenledi. Hz.Ebulfazl Abbas'ın (O'na selâm olsun) Mukaddes Ziyaretgâhı'nın ana avlusunda düzenlenen matem meclisleri üç gün boyunca devam etti.

Matem meclislerinde dini dersler veren Seyyid Muntazar el-Hayderî Hz. Fatıma Zehrâ'nın (O'na selâm olsun) yaşadığı büyük mazlumiyete ve İslam uğruna yaptığı muazzam fedâkarlıklara değindi. Seyyid Hayderî şunları söyledi: "Seyyide Fatıma Zehrâ (O'na selâm olsun) İslam dininin temelinin atılması, inşa edilmesi ve sağlamlaştırılmasında büyük role sahiptir. Hz. Zehrâ (O'na selâm olsun) Hz. Resûlullah'a (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât etsin) verilmiş ilahi bir bağış, Rabbanî bir vergi ve nimettir. O imametin sırrı ve Masum İmamlar'ın (Onlar'a selâm olsun) yaratılış eksenidir. Şu günümüzde İslam varsa bu Hz. Zehrâ'nın (O'na selâm olsun) ve İmamlar'ın sonuncusu, Çağımızın İmâmı Hz. İmam Mehdî'nin (Allah-u Teâlâ pek müşerref çıkışını çabuklaştırsın) varlığı sayesindedir. O da Sıddîka-i Tâhire'nin (Allah'ın selâmı O'nun ve Hz. Zehrâ'nın üzerine olsun) bereketlerindendir."

Ardından mersiyehan Ammar Semâvî Huseynî minbere çıkarak sinezen okudu.

Öte yandan Mukaddes Hz.Abbas (O'na selâm olsun) Türbesi hüznü yaşatmak amacıyla Mukaddes Ziyaretgâh'ın muhtelif noktalarına siyah kumaşlar astı ve ana avlunun birçok noktasına Hz. Zehrâ'nın (O'na selâm olsun) mazlumiyetini yansıtan birçok tabela astı. Mukaddes Türbe ayrıca daha önce faciayı anmak amacıyla Mukaddes Kerbelâ'nın içinden ve dışından gelen Huseynî matem alaylarını karşılamak için her türlü hazırlığını tamamladı.

Sıddîka-i Tâhire Hz. Fatıma Zehrâ'nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahadetine yönelik tarih belirten üç rivayet vardır. Ancak Hz. Zehrâ'nın (Allah'ın selâmı üzerine olsun) şahadetinin hicretin on birinci senesi olduğu noktasında hiçbir görüş ayrılığı bulunmamaktadır. Çünkü Hz. Peygamber (Allah-u Teâlâ O'na ve Pâk Ehlibeyti'ne salât eylesin) vedâ haccını hicretin onuncu yılında yapmış ve hicretin on birinci yılının başında şehîd oldu. Tarihçiler Hz. Fatıma Zehrâ'nın Babası'ndan (Allah-u Teâlâ O'na, Hz. Zehrâ'ya ve Pâk Ehlibeytleri'ne salât eylesin) sonra bir seneden daha az bir süre yaşadığı konusunda aynı görüştedir.
Okur yorumları
Yorum bulunmuyor
Yorum ekle
İsim:
Ülke:
E-posta:
Paylaş: